Mobil-kræftrisiko opgraderet

Data fra den store National Toxicology Programme (NTP) undersøgelse blev i tre dage gennemgået af et uafhængigt ekspertpanel. NTP-undersøgelsen udsatte rotter og mus for radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner, ved forskellige styrker, i 9 timer dagligt over en toårig periode1.

Panelet besluttede at dataene er mere overbevisende og fastslår en højere cancer risiko end NTP’s egne folk havde givet udtryk for.

Panelet opgraderede risikoen for cancertypen schwannoma i hjertet til ”klar og tydelig evidens”. Evidensen for hjernecancer typen glioma, blev opgraderet fra ”tvetydig” til ”evidens for sammenhæng”.

Udover at opgradere cancer-risikoen, bemærkede ekspertpanelet at afkom af de bestrålede rotter, vejede mindre og levede kortere end afkommet i sammenligningsgruppen, der ikke blev mobil-bestrålet.

”Dette vil givetvis føre til en reduktion i tilladte grænser for denne type stråling”

udtaler Ron Melnick, der var chefdesigner på NTP undersøgelsen inden han gik på pension2.

Ron Melnick lagde vægt på, at de helbredsrisici fra radiofrekvent stråling der blev stadfæstet på mødet, burde afskrække politikere, myndigheder og telecom-industrien fra at promovere trådløse teknologier til brug af børn og unge.

Schwannoma er kræft i de såkaldte Schwann-celler der yder støtte til nerveceller i det perifære nervesystem. Udover hjertet og andre organer, findes Schwann-celler også på hørenerven. Kræft på hørenerven, der forbinder øret med hjernen, kaldes akustisk-neurom og der har været en række erstatningssager vundet af personer der har fået akustisk-neurom efter intensiv brug af mobiltelefon ifm. arbejde.

Glioma er kræft i glial-celler, der yder støtte til nerveceller i hjernen. En ny analyse fra England3 viser at der er sket en tydelig stigning i kræfttypen glioma siden 1995 – sammenfaldende med introduktionen af GSM mobiltelefoni. Undersøgelser fra andre lande, bl.a. Sverige4, har fundet øget risiko for at blive diagnosticeret med glioma hvis man har brugt mobiltelefon i gennemsnit en halv time dagligt over en ti-årig periode.

At både glial-celler og Schwann-celler er af typen neuroglia, styrker sandsynligheden for årsagssammenhæng mellem kræftudvikling og udsættelse for radiofrekvent stråling, som f.eks. fra mobiltelefoner.

93% af undersøgelser5 på celleplan viser også at selv svage niveauer af radiofrekvent stråling kan øge oxidativt stress i kroppens celler – en medicinsk anvendt markør for øget cancer risiko.

 

Kilder og feferencer:

  1. ”National Toxicology Program: Peer & public review of cell phone radiation study reports”, Dr. Joel Moskowitz, PhD, http://www.saferemr.com/2018/01/national-toxicology-program-peer-public....
  2. ”Can your cellphone cause cancer? Scientists find definitive link in study of rats.” http://www.newsobserver.com/news/business/health-care/article207112454.html
  3. ”Brain tumours: rise in Glioblastoma Multiforme incidence in England 1995–2015 suggests an adverse environmental or lifestyle factor”, Philips et al. 2018, J Environ Public Health. http://downloads.hindawi.com/journals/jeph/aip/7910754.pdf
  4. ”Mobile phones, cordless phones and rates of brain tumors in different age groups in the Swedish National Inpatient Register and the Swedish Cancer Register during 1998-2015”, Hardell et al. 2017, PLoS One. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5627905/
  5. ”Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation”, Yakymenko et al. 2016, Electromagn Biol Med. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230

Oprettet: 2018.03.29. H.E.