Nyheder

23.12.2016

(Version revideret 24. dec kl 9.30) Den norske regering har netop vedtaget en ny strålingsforskrift. På nogle  områder er den lidt anderledes endhvad Statens Strålevern hidtil har praktiseret. Det er glædeligt, at det norske Helse- og...

15.11.2016

Det vrimler med studier, der påviser skader, som slet ikke burde forekomme, hvis den absurde, gældende grænseværdi virkelig var valid. Herunder er en liste. Den stammer fra en hjemmeside med flere vigtige informationer og er fundet af Einar Flydal,...

14.11.2016

Det er især tre antagelser, der er årsagen til, at f.eks. Sundhedsstyrelsen ikke ser sig nødsaget til at skride ind overfor den radiofrekvente stråling fra f.eks wi-fi og mobilmaster.
De tre antagelser er:
Ikke-ioniserende stråling har for lidt...

12.11.2016

Svendborg Kommune vil af de bedste grunde, men med stor uvidenhed, tvinge alle kommunens børneinstitutioner til at indføre tablets. En børnehave baseret på Rudolf Steiner-pædagogik  har bedt om at slippe for det, men forvaltningen sagde i første...

10.11.2016

Desværre er det et svensk medlem af deres Rigsdag, der er kommet med dette tiltrængte forslag. Socialdemokraten har de rigtrige argumenter. Bemærk også, at der er en afstemning  blandt læserne, der i skrivende stund viser cirka lige mange for og...

23.10.2016

 
Tinnitus er en af de hyppigste bivirkninger ved at være udsat for stråling fra mobilmaster, wi-fi, mobiltelefoner mm. Flere og flere generes af øresusen . (Det tog denne skribent trekvart år under gunstige forhold, fø r det forsvandt).
Men nu...

21.10.2016

Sidste år ville, som omtalt her, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU, på engelsk: EESC) stemme om en fælles opinions-udtalelse om EHS (el-overfølsomhed). Den opinion/indstilling, som var blevet forhandlet på plads, var i EHS favør -...

18.10.2016

Kevin Mottus, en fremtrædende aktivist mm i  non-profit organisationen California Brain Tumor Association ,har samlet 136 studier og opdelt dem i emner. Det giver godt overblik over, hvor meget der faktisk er viden, og hvor bredt wifi mm skader.

13.10.2016

Den svenske professor Olle Johansen brugte mange gode billeder under sit veloplagte, skræmmende foredrag i Nordjylland for nyligt. Det gør det lettere at forstå situationen omkring truslen fra radiofrekevnt elektromagnetisk stråling. Han fremhæver...

08.10.2016

En aktuel  offenliggjort grundig kinesisk forskergruppe har undersøgt mikrobølgers indflydelse på nervesystemet samt risiko for Alzheimers, den mest udbredte form for demens. Deres studie konkluderer  blandt andet:
- We can conclude that the...

Pages