Nyheder

12.06.2015

Det er helt nødvendigt at forhindre børns store eksponering fra elektromagnetiske stråler, så der skal ikke være trådløst wifi i institutioner med børn - især i skoler. Meget eksponering kan udløse den invaliderende overfølsomhed, EHS. Og der er nu...

14.05.2015

En fransk domstol har givet beboere medhold i klage over mobilmaster. Og den anser Bioinitiative Gruppens forskning for langt mere seriøs end den, som vi benytter i Danmark til at definere de meget høje grænseværdier. Ifølge den norske akademiker og...

12.05.2015

190 videnskabsmænd fra 39 lande har sendt en appel, hvor de kræver international handling for at beskytte befolkningen. De mener bl.a. at de seneste års forskning gør, at WHO skal omklassificere radiofrekvent elektromagnetisk stråling fra "muligvis...

01.05.2015

 Norske Einar Flydal, akademiker med mange års arbejde i teleindustrien, opsummerer her kendte undersøgelser, der viser, hvordan naturen/dyrelivet skades af elektromagnetisk stråling fra især mobilmaster. http://einarflydal.com/2015/03/11/...

30.04.2015

I slutningen af maj afholder ICNIRP et seminar i Istanbul. Denne private virksomhed, der i høj grad er styret af teleindustriens interesser, har som emne for seminariet alene de termiske virkinger af EMS. Det er ICNIRP, der har fastsat de gældende...

21.04.2015

Endnu et studie viser, at mobilstråler ikke kun ser ud til selv at kunne skabe visse kræftformer, men også kan bidrage til andre former (co-carcinogen).
http://www.powerwatch.org.uk/news/2015-03-08-lerchl-RF-co-carcinogen.asp
 

14.04.2015

Det kan give fremtidige problemer for blandt andet arbejdspladser og skoler, at et stort internationalt forsikringsselskab nu meget radikalt undtager alle skader fra alt elektromagnetisk. Andre forsikringsselskaber har forbehold, men vist endnu ikke...

11.04.2015

Et svensk forskerhold har nu dokumenteret en stigning i svenske tilfælde af hjernekræft via patient- og dødsårsagsregistrene og konkludere,r at en stor del af hjernekræft tilfældene åbenbart ikke finder vej til det officielle cancerregister.
Det...

22.03.2015

Den nødvendige viden om skadelige virkninger ved EMF bliver aldrig til restriktioner, når  EU kommisionen placerer personer med tilknytning til industrien i det udvalg, der skal tage stilling. Flere af udvalgets forskere er benægtere af de flere og...

10.03.2015

I et nyt replikations-studie (gentagelse af andet studie) bekræftes det, at 3G stråling, ved niveauer 50 gange under de gældende grænseværdier, kan fungere som kræft-promotor.
Forneden er et uddrag af Powerwatch' analyse af undersøgelsen. Link...

Pages