Nyheder

01.09.2016

Bølgerne går højere i Norge end i Danmark. Rådet har tidligere omtalt fire forskellige eksperters væsentlige kronik, der advarer om udbredelsen og brugen af for meget og forkert brug af radiofrekvent elektromagnetisk stråling. Gunnar Tjomlid er...

31.08.2016

Efter planen skulle WHO's ekspertpanel nu klassificere radiofrekvent elektromagnetisk felter (REMF)på alle områder og ikke, som for fem år siden, kun med vægt på cancer.. Men  panelets 25-30 forskere fik i maj en ny formand, den hollandske...

28.08.2016

Lektor cand.scient Sinette Kwee er i dag over 80 år gammel og ikke længere aktiv, men her er et meget tankevækkende interview med hende fra 2009. Hendes forskning blev stoppet, og det kan du høre mere om gennem linket nederst i den vedhæftede også...

27.08.2016

En af Norges pendanter til de to danske ingen-fare fortalere, overlæge Christoffer Johansen og enhedschef Mette Øhlenschlæger , svarede på kronikken i norske Dagbladet (forrige opslag). Det har to af de fire fagfolk nu svaret på. Det bringes først,...

24.08.2016

Det norske dagblad Dagbladet bringer en stærkt advarende kronik især mod den nuværende brug af radiofrekvent elektromagnetisk stråling og de gældende grænseværdier. Kronikken er skrevet af en cand.polit med it-kendskab, en højesteretsadvokat, en...

13.08.2016

Den 12. juli skev vi om franske myndigheders  stramninger for at beskytte især børn og unge mod radiofrekvent elektromagnetisk stråling. Nu har forskning.dk bragt en artikel om emnet skrevet af Karin Nørgaard, EHS-Foreninhgen. Den har gode links....

11.08.2016

Einar Flydal har med titlen "Kundskabsstatus - menneskabt stråling truer livsmiljøet" påtaget sig det store arbejde at samle mange af de tusinder af forskningsresultater, der mere eller mindre kraftigt advarer om  farerne ved elektromagnetiske...

10.08.2016

Når danske myndigheder, politikere og andre trænger viden om radiofrekvente elektromagnetiske felter, henvender de sig til Statens Institut for Strålebeskyttelse - en enhed under Sundhedsstyrelsen. Vedhæftede opringning til institutet viser, at...

08.08.2016

Rigtigt mange nuværende og kommende lidelser kan med større eller mindre sandsynlighed skyldes påvirkningen fra radiofrekvente elektromagnetiske felter (EMF)– som vi populært kalder mikrobølgestråler, mobilstråler, wi-fi m.m. EHS (elektromagnetiske...

28.07.2016

En velanskreven iransk forsker har med et simpelt forsøg vist, at kviksølv i amalganfyldninger siver ud af plomberne, når de udsættes for wi-fi . Vi ved, at kviksølv er skadeligt, og mange har amalgan i munden. Udsivningen sker ved strålingsmængder...

Pages