EN DESPERAT MOR MØDER MUREN

Når man ved for meget om skadevirkninger og derfor er meget bekymret for sin søns og andre børns fremtid i wifi-fyldte skoler, kan man gøre som Kirsten Maise Pedersen. Hun har virkelig gjort det yderste for at få myndighederne i tale i håb om at få forbedret situationen, så der bliver mindre  radiofrekvent elektromagnetisk stråling - den der bla findes i mobilmaster, wifi, smartfons, fjernaflæste el-målere og en del andre steder. Og så færre skades.
Hun forsøger en dialog med Sundhedsministeriet og Sundheds- og Ældreudvalget. Og det begynder ganske lovende, hun får svar, men da hun naturligvis ikke kan anerkende standardsvarene, fortsætter hun med sin argumentation - med mange ord, links og henvisninger. Indtil der bliver tavst. Helt tavst, for nu er svarproceduren fulgt.
Vi har fået hendes tilladelse til at offentliggøre hele korrespondancen.
Linket er til en PDF-fil.