GODE LINKS OM SMARTMETRE

Einar Flydal har udarbejdet en liste med relevante links om modstanden mod smartmetre - de fjernaflæste elmålere, som af mange opleves som sundhedsskadelige, men som ikke desto mindre er under fuld udbredelse.
Der er også tips til at beskytte sig m.m.

I Norge bruges en frivillig indsamling på 300.000 kr nu til en nødvendig juridisk udredning.

At få erkendt skadevirkningerne og dermed få stoppet udbredelsen af trådløse smartmetre er sandsynligvis det allervigtigste at fokusere på nu.

https://einarflydal.com/smartmaler-info/