LIDENDE NORDMÆND

Einer Flydal, cand. polit. i statsvidenskab og Master i Telecomstrategi og Teknologiledelse  har sin egen blog. Han har bedt følgere om at indsende beskrivelser af, hvordan de har mærket ændringer, efter de har fået smartmetre/fjernaflæste elmålere. Han har nu offentliggjort nogle af indlæggene, og de beskriver generelle gener ved mikrobølgerne/ elektromagnetiske felter.
Den danske institution, der skal vejlede Folketinget og befolkningen om strålingen, fokuserer stadig stort set kun på, hvad den store industri og dens forskere meget ihærdigt fastholder, nemlig grænseværdier kun mod opvarmning (termisk). Sundhedsstyrelsen er altså stadig temmelig faktaresistent. Og af samme grund vil lidelserne i de personlige historier her alle være udslag af alt andet end strålingen - for den kan jo ikke skade, som nordmændene  beskriver.  
Her er de på originalsproget norsk. Med lidt hjælp fra Google Translate bør de kunne forstås.
Flydal har efter et langt liv i teleindustrien viet meget tid til at komme til bunds i de elektromagnetiske felters skadelige virkninger.

https://einarflydal.com/smartmaler-historier/