Modsatrettede meldinger fra centrale nøglepersoner i 5G spørgsmål

Stop 5G frekvensauktionen d. 12. marts

10. marts 2019

Kære Politikere

Vi gør igen opmærksom på, at 5G udrulningen er i strid med Århuskonventionen og Forsigtighedsprincippet, som tidligere beskrevet i dokumentet ”5G udrulning er i strid med Århuskonventionen og Forsigtighedsprincippet” fremsendt d. 14. feb. 2019. For nuværende er en fortsat udrulning af 5G en overtrædelse af de nævnte konventioner.
Forsætter 5G frekvensauktionen uanfægtet d. 12. marts samt test og udrulning af 5G efter d. 12. marts kan det forventes, at der kommer et juridisk efterspil. Ifølge Århuskonventionen (gennemført i EU ved forordning (EF) nr. 1367/2006, og implementeret i dansk lovgivning)

Modsatrettede meldinger fra centrale nøglepersoner

Sundhedsstyrelsens sagkyndige på området Christoffer Johansen og Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt kommer med modstridende udtalelser. Der er ikke enighed om, hvor vidt der er foretaget sundhedsfaglig risikovurdering af 5G teknologierne. Dette fremgår tydeligt i følgende udtalelser fra Christoffer Johansen og Lars Chr. Lilleholt i to forskellige radiointerviews.

1). Spørgsmål fra journalist i Radio 24syv d. 8. marts 2019: ”Det er på baggrund af jeres og dine anbefalinger, at Energiministeriet har vurderet, at det er sikkert at udrulle 5G nettet i Danmark?”

Sagkyndig rådgiver for Sundhedsstyrelsen, Christoffer Johansens svar er:

Energiministeriet har valgt at lave en udrulning. Jeg tror ikke det bygger på en sundhedsfaglig vurdering. Det bygger på en teknologisk udvikling af samfundet.

Sundhedsstyrelsen er tilsyneladende ikke blevet bedt om en sundhedsmæssig vurdering i forbindelse med denne udrulning, når deres eneste konsulent og sagkyndig rådgiver udtaler ovenstående i pågældende radioprogram.

2). I radioprogram i P1 d. 25. feb. 2019 ”Ring til regeringen” udtaler Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt følgende på spørgsmål om eventuelle sundhedsrisici fra 5G:

Jeg får en række henvendelser om det. Man har undersøgt det. Tilsyneladende vurderer man jo fra sundhedsmyndighederne, der har undersøgt det og siger, at der ikke er stor risiko, men lad os få kigget nærmere på det. Det er noget jeg er opmærksom på.

På baggrund af de omfattende advarsler fra forskere og gældende lovgivning, må 5G licens-auktionen samt udrulningen af 5G teknologien standses straks indtil:

1) Konsekvenserne for miljøet af en sådan udrulning er klarlagt ud fra den videnskabelige evidens, og alle miljøoplysninger er offentliggjort.
2) Udrulningen af 5G har været genstand for en offentlig debat, med udgangspunkt i de identificerede konsekvenser for miljøet.
3) Der er foretaget en sundhedsvurdering af 5G teknologier specifikt.

Vibeke Frøkjær Jensen, Cand. med. vet., Ph.D, forsker og videnskabelig rådgiver, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation                                                           
Thomas Graversen, Cand. Polyt. Elektronik Ingeniør med speciale i digital signalbehandling, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.
Henrik Eiriksson, It-specialist og researcher, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. tlf. 36 17 34 04   mail: info@helbredssikker-telekommunikation.dk
Pernille Schriver, Cand. Scient. Biolog og miljøvejleder, formidlingskoordinator i EHS Foreningen. tlf. 64 67 01 06 schriver.ehs@gmail.com
Christina Mellgren, formand for EHS Foreningen

DR P1: Hop til 1:33 for at finde Lars Chr. Lilleholt's citat.
Radio24syv: Hop til 5:24 for at finde Christoffer Johansen's citat.

Oprettet: 2019.03.10. TG
 

Audio: 
Radio24syv interview med Vibeke Frøkjær Jensen og Christoffer Johansen
Lars Christian Lillholt bliver spurgt om 5G helbredseffekter og forskerappel i DR P1 Ring til Regeringen 2019-02-25.