Ikke psykisk: forskere kortlægger objektive bio-markører for EHS

Franske forskere har kortlagt bio-markører der objektivt diagnosticerer EHS i patienter, også kendt som elektro-hypersensitivitet.

I 2009 bekendtgjorde den anerkendte franske Professor Dominique Belpomme at jagten var begyndt på objektive diagnostiske kriterier for EHS og November 2015 publicerede Belpomme og kolleger deres længe ventede videnskabelige undersøgelse [1].

Forskerne begyndte med at for-undersøge 839 selv-erklærede EHS patienter hvoraf de 727 gik videre i forsøget fordi deres symptomer ikke kunne forklares på anden medicinsk vis. Hypotesen var at eksponering for elektromagnetisk stråling, herunder stråling fra trådløs teknologi, ville efterlade spor af oxidativt stress og en inflammatorisk respons – noget som er vist i mange andre undersøgelser [2].
Forskerne undersøgte patienternes blod for bio-markører og fandt klare tegn på inflammation i form af:

  • højt histamin niveau, en kendt markør for overfølsomhedsreaktioner [3]
  • oxidativ-stress markøren nitrotyrosin som konsekvens af peroxynitrit (ONOO) [4]
  • nedsat D-vitamin (som konsekvens af den oxidative stress)
  • såkaldte ”shock”-proteiner der opreguleres ved celle-stress og er en kendt konsekvens [5] af elektromagnetisk stråling, både ELF (alm. strøm) og RF (trådløst)
  • proteinet S100B der markerer en åbning af blod-hjerne-barrieren [6]. Også en dokumenteret effekt af elektromagnetisk stråling [7].
  • samt antistoffer mod O-myelin som indikerer demyelinering [8] af nerver og autoimmun respons.

Forskerne testede også blodgennemstrømningen i hjernen og fandt den nedsat (hypo-perfusion) i dele af hjernen der behandler sanseindtryk og hukommelse.

Denne robuste undersøgelse viser klart at EHS – elektro-hypersensitivitet – er et rent fysisk og objektivt målbart medicinsk syndrom.

Officielle påstande om at EHS symptomer udelukkende skyldes psykologiske faktorer kan hermed afvises da de er baseret på videnskabeligt svage og subjektive data [9].

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har fulgt denne banebrydende forskning nøje og var repræsenteret ved konferencen på Royal Academy of Medicine i Bruxelles, Maj 2015, hvor Prof. Belpomme fremlagde sine resultater forud for publikationen [10].
Sundhedsstyrelsen var ikke repræsenteret.

Fodnoter og referencer:

[1] Belpomme D. et al. 2015: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

[2] 93% af undersøgelser viser oxidativt stress ved mobilstråling.
Se Yakymenko et al. 2015: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230

[3] https://da.wikipedia.org/wiki/Histamin

[4] Se f.eks. Pall M. 2013: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23802593

[5] Se f.eks. Blank M & Goodman R, 2009: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19268550

[6] Hvis blod-hjerne-barrieren svækkes kan giftstoffer i blodet lække ind i hjernen med celledød til følge.

[7] Se f.eks. Salford et al. 2008: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18821198

[8] Myelin fungerer som elektrisk isolerende nervekappe og tab af myelin er forbundet med øget risiko for neurodegenerative sygdomme som f.eks. sclerose. Der er dokumenteret demyelinering ifm. elektromagnetiske felter.
Se f.eks. Redmayne et al. 2014: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25205214

[8] Se side 1 i Sundhedsstyrelsens notat af 2013 om elektromagnetiske felter.

[9] Disse forsøg havde ingen for-undersøgelse af deltagerne, således at blot påstand om følsomhed overfor hvilken som helst form for elektromagnetisk stråling var nok til at sikre deltagelse – selvom undersøgelsen ville eksponere deltageren for helt andre frekvenser. Det svarer til at ville undersøge om ”madvare allergi” eksisterer ved at give alle forsøgsdeltagere jordbær, som kun nogle få ville reagere allergisk overfor og så konkludere at "madvare allergi" ikke findes - eller er psykisk betinget. Mange af de af Sundhedsstyrelsen officielt anerkendte undersøgelser er såkaldte ”provokationsforsøg” hvor ikke-forundersøgte personer udsættes enten for kortvarige eksponeringer fra en sender, eller ingen eksponering, i tilfældig rækkefølge – og at de derefter selv skal vurdere om de mærkede påvirkningen. Hovedproblemet deri er at disse undersøgelser hviler på subjektive data fra kortvarige eksponeringer og er derfor upålidelige og kan ikke på videnskabelig forsvarlig vis bruges til at afvise en kausal kobling mellem elektromagnetisk stråling og helbredsgener.

[10] Se video og slides fra konferencen her: http://appel-de-paris.com/?page_id=1667&lang=en