Om Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

- Vi oplyser om mobilstråling

 

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation henvender sig til befolkningen, pressen, politikere, myndigheder samt tele- og elektronikbranchen:

  • Vi oplyser om sundhedsrisici ved mobilstråling, og mulighederne for at begrænse bestrålingen.

  • Vi arbejder for, at der tages beskyttende forholdsregler i forhold til trådløse teknologiers skadelige stråling.

  • Vi opfordrer til, at der udvikles og udbredes trådløse teknologier, der er helbredssikre - eller mindre skadelige.

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er en interesseorganisation, som er uafhængig af politiske og økonomiske interesser. 
Rådet tæller en faglige konsulenter og eksperter. Desuden er Rådet løbende i dialog med anerkendte forskere og eksperter verden over, der har speciale i radiofrekvent stråling (mobilstråling) og sundhedsrisici.
Rådets oplysninger og anbefalinger er baseret på anerkendt forskning og udtalelser fra eksperter i international klasse samt de udmeldinger, der er kommet fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, Det Europæiske Miljøagentur og Europarådet med flere.
Rådets hjemmeside opdateres løbende med nyheder om radiofrekvent stråling, sundhedsrisici, løsninger etc. 

 

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation blev stiftet i august  2010 af Thomas Grønborg.
Den 2. januar 2012 blev Rådet officielt lanceret med hjemmeside, medarbejdere og tilknyttede konsulenter. 

I menuerne til højre er der yderligere informationer om Rådet og dets virke.
 

Kontakt
info (@) helbredssikker-telekommunikation.dk 

Obs. parentesen omkring @ skal ikke skrives med i adressefeltet  (formålet er at undgå spam).