Pressemeddelelser fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

28.6.2012

Rusland fraråder brug af trådløst internet i børnehaver og skoler

Ruslands øverste strålingsmyndighed anbefaler nu, at brug af trådløst internet (WiFi) i børnehaver og skoler af sundhedshensyn bør undgås. Danmark bør følge Ruslands eksempel, mener Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

Den 19. juni 2012 udsendte Ruslands strålingsmyndighed en anbefaling om, at børn i børnehaver og skoler af hensyn til deres sundhed bør skånes for radiofrekvent stråling fra trådløst internet, dvs. den stråling, der udsendes fra computere med trådløs funktion og trådløse internetroutere samt trådløst bredbånd.
   Professor Yury G. Grigoriev, som er formand for Det Russiske Nationale Udvalg for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse, lægger i anbefalingen vægt på, at børn i dag eksponeres meget mere for radiofrekvent stråling, end der oprindeligt er taget højde for i de strålehygiejniske anbefalinger. Børn er blandt de mest flittige brugere af mobiltelefon, samtidig med at de også bestråles konstant af mobilmaster.

Bestrålingerne af børn er problematisk, fordi børn er særligt modtagelige overfor ugunstige miljømæssige faktorer, oplyser Yury G. Grigoriev med henvisning til Verdenssundheds-organisationen WHO. Og strålingen fra WiFi er en ekstra byrde for børns hjerne, som ikke er færdigudviklet.

Ruslands strålingsmyndighed skriver i sin nye anbefaling, at den finder det nødvendigt:
1. at Ministeriet for Sundhed og andre organisationer, der er ansvarlig for befolkningens sikkerhed (herunder børns sikkerhed), bør være opmærksomme på en regulering af brug af WiFi i børnehaver og skoler, herunder styrkelse af den sundhedsfaglige kontrol med brugen af WiFi og udvikling af passende regulerende retningslinjer.
2. at anbefale brugen af kablede netværk i skoler og uddannelsesinstitutioner, snarere end
et netværk, der består af trådløse bredbåndstjenester, herunder WiFi.

Rusland har i øvrigt en lang tradition for at forske i sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling, og der er før udsendt advarsler og anbefalinger. I 2011 gik den russiske strålingsmyndighed ud og sagde, at børn og teenagere er mere sårbare end voksne overfor skadevirkninger fra mobilstråling, og at deres brug af mobiltelefon bør begrænses. I 2008 blev det frarådet, at børn under 18 år samt gravide taler i mobiltelefon.

- Anbefalingerne fra Ruslands øverste strålingsmyndighed om, at børn bør skånes for radiofrekvent stråling, herunder stråling fra trådløst internet, burde også være gældende i Danmark, hvor der i meget stort omfang bruges trådløse løsninger. Men her i landet tages der ingen beskyttende forholdsregler, og det ignoreres totalt fra myndighedernes side, at Europarådet i 2011 anbefalede at bestrålingerne af befolkningen, og især børn, bør reduceres kraftigt. Det ignoreres også, at WHO i 2011 nyklassificerede radiofrekvent stråling, herunder WiFi, som muligt kræftfremkaldende, siger Thomas Grønborg, talsmand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

- Af hensyn til børns sundhed appellerer vi til, at danske politikere, myndigheder, skoler, institutioner og forældre nu begynder at tage nødvendige forholdsregler omkring radiofrekvent stråling, siger Thomas Grønborg og henviser til, at forskning peger på, at stråling fra mobiltelefoner, trådløst internet og trådløse spillekonsoller med mere, kan medvirke til svækket immunforsvar, søvnproblemer, hovedpine, nedsat hukommelse og koncentrationsevne, adfærdsforstyrrelser blandt børn, celle- og DNA-skader samt kræft.

 

 

2.2. 2012

Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling

Mobilstrålings skadevirkninger fejes ind under gulvtæppet af Sundhedsstyrelsen, der ignorerer omfattende alarmerende forskning. Sundhedsstyrelsen er helt ude af trit med vurderinger fra internationale eksperter og organer, der advarer om strålingsproblemet. Og Sundhedsstyrelsen kommer med mange forkerte oplysninger i relation til mobilstråling. Denne skandale afsløres i en ny rapport fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

Sundhedsstyrelsen har et langt synderegister i forhold til at vildlede befolkningen og myndigheder om sundhedsrisici ved mobilstråling, dokumenterer en ny 50 siders lang rapport publiceret af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.
Sundhedsstyrelsen ignorerer nemlig omfattende forskning, der viser skadevirkninger ved mobilstråling - f.eks. svækkede mentale evner, søvnproblemer, nedsat fertilitet, hjernekræft - og Sundhedsstyrelsen slår ikke strålingsalarm. Dermed er Sundhedsstyrelsen helt ude af trit med tunge internationale organer, som f.eks. Verdenssundhedsorganisationen WHO, Det Europæiske Miljøagentur og Europarådet samt myndighederne i en række lande, der har slået alarm omkring mobilstråling.
   I rapporten påvises det, at Sundhedsstyrelsen fejludlægger WHOs kræftadvarsel (2011) i forhold til mobilstrålingen, idet Sundhedsstyrelsen hævder, at kræftadvarslen kun gælder for brug af mobiltelefoner. Men WHOs kræftadvarsel gælder al mobilstråling, dvs. også strålingen fra mobilmaster, trådløst internet og trådløse fastnettelefoner etc.
Rapporten opregner mange andre eksempler, hvor Sundhedsstyrelsen har givet andre fejlagtige oplysninger. I en kommentar til en undersøgelse af mobiltelefoni og kræft siger Sundhedsstyrelsen f.eks., at der ikke ses øgede forekomster af hjernekræft. Fakta er, at der er markante stigninger i hjernekræft, hvilket fremgår af Sundhedsstyrelsens egne tal, der viser en stigning på 40 % for mænd og 29 % for kvinder i perioden 2001-2010.
Andre eksempler på fejloplysninger er, at undersøgelser omkring mobilstråling, der viser skadevirkninger, af Sundhedsstyrelsen udlægges som om, der ingen skadevirkninger er. 

   I spørgsmål om sundhedsrisici ved mobilstråling bruger Sundhedsstyrelsen Christoffer Johansen, fra Kræftens Bekæmpelse, som konsulent. I forskerkredse og medierne er han kendt for at nedtone eller afvise, at mobilstråling har skadevirkninger. Rapportens forfatter har dokumenteret, at Christoffer Johansen er kommet med talrige forkerte oplysninger og påstande uden videnskabeligt belæg. Christoffer Johansen var i øvrigt en af forskerne bag en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, der i efteråret fik meget medieomtale.
I undersøgelsen blev det konkluderet at mobiltelefoni ikke giver kræft. Imidlertid er undersøgelsen blevet mødt med sønderlemmende international forskerkritik, bl.a. fra WHO. Flere forskere hævder, at undersøgelsen var designet til ikke at finde en kræftrisiko. Og flere forskere kræver nu undersøgelsen trukket tilbage. Den samme undersøgelse har Sundhedsstyrelsen blåstemplet med ordene ”den til dato bedste analyse”.

- Hvis Sundhedsstyrelsen kom med klare advarsler og korrekt besked om forskningen i mobilstrålings skadevirkninger, ville der uden tvivl blive taget nødvendige forholdsregler i samfundet. Men det er ikke sket og det bærer Sundhedsstyrelsen ansvaret for, siger Thomas Grønborg, talsmand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.
 
- Sundhedsstyrelsen svigter på skandaløs vis sin opgave. Der er meget, der peger på, at folkesundheden lider omfattende skade, fordi Sundhedsstyrelsen ikke giver myndigheder og befolkningen reel besked om sundhedsrisici ved mobilstråling. Jeg håber, at vi med vores rapport kan bidrage til, at flere medier, forskere og politikere tager seriøst fat på problemet, pointerer Thomas Grønborg.

Pressemeddelelsen kan downloades her: 
Pressemeddelelse - Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling.pdf

Rapporten kan læses her:
Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling.pdf

10.1. 2012

iPads i skoler truer børnenes sundhed

Flere skoler giver nu eleverne iPads og andre computere, der kobles trådløst op til internettet og skolens intranet. Derved bestråles børnene konstant med mikrobølger hver eneste skoledag. Forskning peger på, at mikrobølger fra trådløse teknologier kan skade helbredet på mange måder, og derfor har flere internationale organer slået alarm i løbet af 2011, særligt i forhold til børn. Flere lande har for længst indført restriktioner eller advarsler omkring brugen af trådløse teknologier.
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation opfordrer til, at der ikke bør bruges trådløse teknologier i landets skoler, men kun ledningsforbindelser.

Skolerne gambler med børnenes sundhed, når de giver eleverne iPads og andre computere, som opkobles trådløst til internettet og skolens intranet, mener Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. Derved bliver børnene bestrålet med mikrobølger i hele skoletiden (samt i fritiden, når de bruger deres iPads eller andre computere). Mikrobølgebestrålingen kommer både fra computerne og det trådløse netværk, dvs. de trådløse sendere, der er sat op mange steder på skolen og som konstant stråler. Computere stråler særlig meget, når den trådløse funktion (WiFi) bruges aktivt. De fleste modeller stråler også, når blot den trådløse funktion er slået til.

Forskning viser, at børn er særligt sårbare overfor skadevirkninger fra trådløse teknologiers mikrobølgebestråling. Børn, som bestråles, har større risiko for at få søvnproblemer, nedsat koncentration, dårligere hukommelse, adfærdsforstyrrelser, svækket immunforsvar og kræft. Politikere, kommuner og skoler bør lytte til eksperters tiltagende advarsler om strålingens skadevirkninger, mener Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

I løbet af 2011 er det gået hurtigt. Verdenssundhedsorganisationen WHO har kategoriseret mikrobølger (radiofrekvent stråling) som muligt kræftfremkaldende. Europarådet har af sundhedshensyn direkte frarådet, at der bruges trådløst internet i skoler. Desuden har Det Europæiske Miljøagentur (et rådgivende organ under EU) meldt ud, at eksponeringerne af befolkningen bør begrænses, og at grænseværdierne for strålingen skal revurderes.

I 2010 blev mobiltelefoner, af sundhedshensyn, forbudt i franske skoler. Mange andre lande har også taget beskyttende forholdsregler i forhold til eksponeringer for mikrobølger, fx gik tyske myndigheder i 2007 ud og frarådede brug af trådløst internet (WiFi).

- Et problem ved iPads er, at de kun kan kobles trådløst op til internettet, og at de ofte holdes meget tæt på kroppen, hvorved strålingsbelastningen øges.
Politikere, kommuner og skoler bør snarest muligt lægge IT-politikken om, så den er baseret på, at skoler bruger ledningsforbindelser, og ikke trådløse teknologier, der skader, siger Thomas Grønborg, talsmand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.        

- I Danmark er der ingen bevågenhed omkring skadevirkningerne ved mikrobølgebestrålingerne fra trådløse teknologier. Det skyldes mest af alt, at Sundhedsstyrelsen ikke slår alarm og tilsyneladende ignorerer de mange nye forskningsresultater, der viser, at strålingen har skadevirkninger. Advarslerne fra tunge internationale organer overhører Sundhedsstyrelsen tilsyneladende også. Derved svigter Sundhedsstyrelsen på skandaløs vis sin forpligtelse, mener Thomas Grønborg.

Yderligere information: 

info [ @ ] helbredssikker-telekommuikation.dk    

Download af pressemeddelelsen: Trådløse skoler Pressemeddelelse.pdf   

 

Tidligere pressemeddelelser