Rådets aktiviteter

9.1. 2012
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har sendt en opfordring til erhvervs- og vækstminister Ole Sohn om, at mobilnettet ikke udbygges (med henblik på 100% mobildækning i Danmark) før der er udviklet helbredsikre frekvenser og signaltyper. Rådet opforder samtidig til, at Danmark satser på forskning i, og udvikling af, trådløse teknologier, der er helbredssikkre.
Læs opfordringerne til ministeren her: Erhvervs- og vækstministeren kontaktet 9.1. 2012.pdf
Status: Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har den 20.1. 2012 fået svar fra Ole Sohn:
Svar fra Ole Sohn.pdf
Som det fremgår af Ole Sohns svar, så henvises der til, at Sundhedsstyrelsen ikke mener, at der er sundhedsrisici forbundet med mobilstråling. Desværre vildleder Sundhedsstyrelsen i denne sag, klik here for mere info.
    Ole Sohn er i øvrigt kommet med dette udspil:
http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/RegionMidtjylland/2012/01/18/075028.htm
Der er i øvrigt kommet et forslag, som kan give bedre mobildækning, uden der skal sættes flere sendere op, fra professor Gert Frølund Pedersen fra Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet, se link:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/01/17/162951.htm

 

5.1. 2012
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har stillet seks spørgsmål til Odder Kommunes borgmester, Elvin J. Hansen, i anledning af, at der nu udleveres iPads til samtlige elever i kommunens skoler. Henvendelsen til kommunen kan læses her: Odder Kommune.pdf
Kommunens omtale af tiltaget kan læses her: http://www.oddernettet.dk/site.aspx?LangRef=1&newsid=10624
DRs omtale kan læses her: http://www.dr.dk/p3/programmer/gomorgen-p3/2012/01/05/apple-indtager-odd...
Status: Odder Kommune har den 26.1. 2012 afgivet følgende svar: Svar fra Odder Kommune.pdf

18.12. 2011
Ny russisk forskning viser, at mobilbrugende børn bliver mere trætte og får nedsatte kognitive funktioner i forhold til ikke-mobilbrugende børn.
http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/russian-res-children-emf/
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har orienteret Sundhedsstyrelsen om de nye forskningsresultater og opfordret til, at offentligheden orienteres.
Status: Sundhedsstyrelsen har ikke reageret på henvendelsen fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og Sundhedsstyrelsen oplyser ikke om den nye russiske forskning.

14.12. 2011
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er blevet inviteret til at holde et oplæg i BFE, Branchen ForbrugerElektronik, miljø- og energiudvalget.
Oplæggets tema er: Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder.
Repræsentanterne for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation oplevede det afholdte møde, som både spændende og konstruktivt.
Rådets oplæg kan læses her: Oplæg til BFE.pdf

11.11. 2011
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har udfærdiget et forslag om en national satsning på forskning i, og udvikling af, helbredssikker trådløs telekommunikation. 
Forslaget er sendt til Morten Østergaard, som er minister for forskning, innovation og uddannelse.
Status: Ministeriet har kvitteret for modtagelse af forslaget.