Skadevirkninger

Hundredvis af anerkendte forskningsresultater peger på, at mobilstråling / radiofrekvent stråling - dvs. stråling fra mobiltelefoner og trådløse apparater - kan medføre en række helbredsgener og sundhedsskadelige virkninger, som fx:

Hjernekræft,   flere stresshormoner,  ændrede hjernebølger,   koncentrationsbesvær,   nedsat hukommelse,  adfærdsforstyrrelser,  depression,   hovedpine,   smerter,   træthed,   søvnproblemer,   tinnitus,   hjerterytmeforstyrrelser,   unormalt blodtryk,   hududslæt,   svækket immunsystem,   celleskader og celledød, nedsat sædkvalitet,   dna-skader.

Forskning viser også , at fostre, børn og unge er mere sårbare i forhold til strålingens skadevirkninger, og børn optager 60% mere stråling end voksne. (Se nærmere i menuen til højre).

         

 

Generelt peger forskning på, at radiofrekvent stråling forstyrrer kroppens kemi på mange måder. Her er nogle eksempler:

  • Der dannes flere frie radikaler
  • Der dannes flere stresshormoner
  • Melatoninniveauet går ned
  • Hjernebølgerne ændres.

Her er en oversigt fra august 2016 om de mange forskningsresultater, der viser skadevirkninger - også på dyr og natur. http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/en-foruroligende-...

En række uafhængige internationale topforskere har geneemgået ca. 3500 videnskabelige studier. Den videnskabelige gennemgang kan ses i "The Bioinitiative report " fra December 2012

En lettere overskuelig oversigt med referencer (link til forskningsdatabasen PubMed) til ca. 300 undersøgelser, der viser skadevirkninger ved radiofrekvent stråling, kan findes her: http://powerwatch.org.uk/science/studies.asp
Obs. Der er også referencer til undersøgelser, hvor der ikke er fundet skadevirkninger på det anførte site.

Klik her for et udvalg af undersøgelser, der viser forskellige skadevirkninger (dansk resume).

 

En udbredt misforståelse ved vurdering af det videnskabelige grundlag

Der findes mange undersøgelser, hvor der ikke er fundet sundhedsskadelige virkninger ved mobilstråling. Det er en udbredt misforståelse, at sådanne undersøgelse er det samme som en ”frikendelse” af mobilstråling af to årsager:

1)

  • Når et videnskabeligt studie påviser en sundhedsskadelige virkning, betyder det at man med 95% sikkerhed ved at der er en effekt.
  • Hvis et studie ikke kan påvise en effekt (med mere end 95% sikkerhed) kan man KUN konkludere at der med 5% sikkerhed ikke er en effekt . Når man i videnskabelige studier ikke finder effekt, kan man kun konkludere at man IKKE VED om der er en effekt.

I vurderingen af det samlede videnskabelige grundlag, vejer undersøgelser der ikke viser skadevirkninger, derfor ikke nær så tungt, sammenlignet med undersøgelser viser skadevirkninger - af rent statistiske årsager.

 

2) 

Ved vurdering af det samlede videnskabelige grundlag, skal studiernes kvalitet også tages i betragtning. At undersøgelser ikke finder skadevirkninger, kan skyldes mange ting, f.eks. at undersøgelsen er dårligt lavet, eller at der ikke kunne findes en helt specifik sundhedsskadelig virkning, som man har kigget efter i undersøgelsen. I befolkningsundersøgelse kan en fejl f.eks. bestå i, at de udpegede "eksponerede" befolkningsgrupper ikke er væsentligt mere eksponerede end de befolkningsgrupper man sammenligner med .

Mange af de undersøgelser, hvor der ikke påvises skadevirkninger ved mobilstråling, er (med)finansierede af teleindustrien, mens studier der er udført af uafhængige forskere ofte viser skadelige effekter.
Det kan dokumenteres, at industribetalte undersøgelser har en meget stor tendens til at frikende industriens produkter for at have skadevirkninger.
(Se mere herom i menuen "Vildledning"). 

15 eksperters væsentlige gennemgang af skaderne, hvorfor og hvad der bør gøres. Omhandler også såkaldte ekstreme lavfrekvente magnetfelter. Oversat til dansk i 2017. EUROPAEM EMF vejledning dansk udgave 25012017.pdf

Overskuelig oversigt over skadevirkninger - på engelsk: http://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/73-sider-om-skadevirk...