Skadevirkninger på børn

Herunder er der materialer, hvor forskningen omkring mobilstrålings skadevirkninger på børn er samlet.

Materialer på svensk:
Barn och EMF Lena Hedendahl.pdf

Materialer på engelsk:
http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf

MobileWise mobile phone health risks compressed.pdf

Russiske myndigheders advarsel vedr. børn og mobilstråling.pdf
Resolution vedr. børn fra russisk strålemyndighed 2011.pdf

Se også nyeste (2012) anbefaling fra Ruslands øverste strålingsmyndighed om. at trådløst internet ikke bør bruges i børnehaver og skoler, klik her

Obs. Rådet arbejder på at publicere materialer på dansk.