Udvalg af undersøgelser

Her følger et udvalg af undersøgelser, hvor der er fundet skadevirkninger ved mobilstråling (radiofrekvent stråling).

Nedenstående er under revision, hvorfor de korte bekrivelser må tages med forbehold. Det anbefales derfor at fremsøge originalartiklerne på www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed , hvor der kan læses videnskabelige resumeer af artiklerne, og i mange tilfælde findes link til hele det videnskabelige studie online.

Børn absorberer mere mobilstråling end voksne

2006: Undersøgelse viser, at børn absorberer 60% mere mobilstråling end voksne.
Kilde: De Salle et al., 2005, Electromagnetic Absorption in the Head of Adults and Children due to Mobile Phone Operation Close to the Head. Electromagnetic Biology and Medicine, Vol. 25, Iss. 4, dec. 2006, p. 349-360

1996: Undersøgelse viser, at mobilstråling trænger meget dybere ind i hjernen hos børn i forhold til voksne.
Kilde: Prof. Om Gandhi et al., IEEE Trans. Microwave Theory & Techniques, 44 p. 1893, 1996


Mobilbrug nedsætter børns kognitive evner

2011: Russisk forskning viser, at mobilbrugende børn bliver mere trætte og får nedsatte kognitive funktioner i forhold til ikke-mobilbrugende børn.
http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/russian-res-children-emf/

Engelsk udgave kan læses her: PSYCHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN CELL PHONE USERS.pdf


Mobiltelefoni og søvnforstyrrelse

2011: Undersøgelse bekræfter tidligere studier: Mobilstråling påvirker hjernebølgerne, så søvnen ændres.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20857453

2008: Undersøgelse viser, at teenagere, der taler i mobiltelefon mere end 15 gange om dagen og sender mere end 15 sms’er, sover mindre og dårligere, end hvis forbruget er under 5 opkald og 5 sms’er. De har desuden større tilbøjelighed til at udvikle stress, rastløshed og emotionelle forstyrrelser. http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080609071402.htm

2007: Undersøgelse viser, at mobilstråling (fra mobiltelefoner / GSM) kan resulterer i mindre søvn og mere hovedpine og depression.
The Effects of 884 MHz GSM Wireless Communication Signals on Self-reported Symptoms and Sleep An Experimental Provocation Study.pdf
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/...

(En undersøgelse fra 2002 peger på, at mobilstråling kan sænke melatoninniveauet:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12456290
Et sænket melatoninniveau kan medfører søvnproblemer.)

 

Stråling og hjerterytmeforstyrrelser

2010: En undersøgelse viser, at basestationen til en trådløs fastnettelefon (DECT) kan forstyrre hjerterytmen.
Havas-HRV-Ramazzini1.pdf (se side 279 i rapporten)

Mobilstråling slår blodceller ihjel

2012: En undersøgelse viser, at mobilstråling kan slå blodceller ihjel. Hvis kroppen bestråles med mobilstråling (GSM) kan den med forsvarsmekanismer til en vis grad hæmme skadevirkningerne på blodcellerne, men ved en 8 timers bestråling kan der forekomme en øget blodcelledød på op til 37%.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22778799

Mobilstråling og hjernebølger

2010: En undersøgelse viser, at mobilstråling (2G / GSM) ændrer hjernebølgerne hos 13 til 15-årige.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20564174


Mobilstråling og hovedpine m.m.

2007: Undersøgelser viser øget tendens til hovedpine, hukommelsesbesvær m.m. efter eksponering med mobilstråling:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.20379/abstract

Occup Environ Med. 2006 May;63(5):307-13.

2004: En undersøgelse viser at mobilbrugere har øgede forekomster af hovedpine og søvnproblemer m.m.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15195201

 

Mobilstråling og stress

2011: Undersøgelse viser, at mobilstråling kraftigt påvirker produktionen af stresshormoner.
Der kan læses mere om undersøgelsen her: 
http://www.weepinitiative.org/news/Eskander-et-al-2011.pdf
Svensk omtale af undersøgelsen: http://mobiltelefoni.tv/2011/12/13/mobilstralning-paverkar-stress-och-ko...

 

Mobilstråling og dna-skader

2012: Kort tids eksponering for strålingen fra mobiltelefoner skader hårsækkenes dna på mennesker. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22348707?dopt=Abstract#

 

Mobilstråling og nedsat sædkvalitet hos mænd

En videnskabelig arbejdsgruppe har på baggrund af resultaterne i 10 anerkendte undersøgelser (med peer review)  konkluderet, at mobilstråling kan skade mænds sædkvalitet. Undersøgelserne viser blandt andet at:

  • Mænd, der bar en mobiltelefon i en baglomme eller i bæltet havde 11 procent færre bevægelsesdygtige sædceller end mænd, der bar mobilen et andet sted på kroppen (Kilgallon 2005).
  • Mænd, der bar en mobiltelefon i bæltet og brugte den intensivt i løbet af en fem-dages testperiode fik et 19 procents fald i meget bevægelige sædceller fra deres tidligere niveau (Davoudi 2002).
  • Mænd, der talte i mobiltelefon i mere end en time om dagen havde 17 procent færre meget bevægelige sædceller end mænd, der talte mindre end 15 minutter om dagen (Fejes 2005).

Kilde: http://www.ewg.org/cellphoneradiation/sperm_damage, som giver en gennemgang af videnskabelig studier vedr. sædkvalitet og mobilstråling

(Note: Danske unge mænd har dårlig sædkvalitet.

Hen over de seneste 15 år er sædkvaliteten gået ned blandt unge danske mænd, viser en undersøgelse.

- Kun 23 pct. af de unge mænd havde havde en optimal sædkvalitet. 27 pct. havde en sædkvalitet, der var så lav, at mændene sandsynligvis vil være længere tid om at gøre deres partner gravid, siger overlæge Niels Jørgensen fra Rigshospitalets Klinik for Vækst og Reproduktion.
(Kilde: Jyllands-Posten 8. juli 2012).

Kommentar fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:

Der kan være flere grunde til, at unge mænds sædkvalitet er blevet dårligere indenfor de seneste 15 år. Det kan ikke udelukkes, at mobilstråling er en væsentligt medvirkende faktor. Brugen af mobiltelefoner begyndte at blive meget udbredt fra omkring 1997, dvs. for 15 år siden, og ovennævnte undersøgelser (nyhed 29.6. 2012) peger på, at mobilstråling kan forringe sædkvaliteten.)

 

Mobilstråling og fostre

2010 / 2008: Undersøgelser viser at gravide kvinder, der bruger mobiltelefon blot et par gange om dagen, har 40-54 % større risiko for at føde børn, der får adfærdsproblemer.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962
http://jech.bmj.com/content/early/2010/11/11/jech.2010.115402.abstract
http://www.businessweek.com/lifestyle/content/healthday/647044.html

2004: Fostre og nyfødtes hjerterytme m.m. forstyrres efter 10 minutters mobilstråling.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18246230?dop=abstract
 


Mobiltelefoni og øget hjernekræft

2009: I en videnskabelig metaanalyse, lavet af Seung-Kwon et al, blev en lang række undersøgelser af mobiltelefoni og kræftrisici gennemgået. Konklusionen var, at der samlet set er en forøget kræftrisiko ved mobiltelefoni (både børn og voksne). I metaanalysen blev det i øvrigt konkluderet, at forskningen fra Lennart Hardells side (se herunder) kvalitativt ligger i toppen af forskningen på området.
http://jco.ascopubs.org/content/27/33/5565.abstract

2009: En svensk undersøgelse lavet af den internationalt ankerkendte forsker og professor Lennart Hardell viser, at risikoen for kræft i hovedet øges med 520% for de mobilbrugere, som begynder at bruge mobiltelefon, før de er 20 år. For mobilbrugere, der begynder, efter de er fyldt 20 år, er den forøgede risiko på 270%.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19513546

2010: Lennart Hardell publicerer et nyt studie, der bekræfter, at mobiltelefoni forøger risikoen for kræft i hovedet, især efter mere end 2000 timers brug.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20551697

2010:I foråret 2010 kom resultaterne af INTERPHONE: et tværnationalt forskningsprojekt om mobiltelefoni og kræftrisici i regi af WHO (IARC). Publiceringen / konklusionen var 4 år forsinket på grund af indædt strid mellem forskergrupperne omkring fortolkningen af data. I konklusionen skrev man så, at studiet ikke fandt en forbindelse mellem mobiltelefoni og øget hjernekræft. Men forskningslederen Elizabeth Cardis gik imidlertid ud og sagde, at fundene i INTERPHONE (data) er bekymrende. Data viste blandt andet, at der er en 40% forøget risiko for hjernekræft, hvis man taler i mobiltelefon i mere end 1640 timer (hvilket svarer til 27 minutter om dagen i 10 år). Gemt af vejen i appendiks 2 viser data, at der er 68% forøget risiko for hjernekræft ved 2 - 4 års mobilbrug, og 118% ved mere end 10 års mobilbrug.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483835
http://www.magdahavas.com/2010/05/20/lessons-from-the-interphone-study/
http://www.powerwatch.org.uk/news/20110128_cardis_sadetzki.asp

Stærk kritik af Interphone-undersøgelsen
Interphone er blevet stærk kritiseret for at forskningsdesignet medfører en underestimering af kræftrisikoen ved mobilstråling:
http://www.magdahavas.com/2010/05/20/lessons-from-the-interphone-study/
http://www.microwavenews.com/Interphone.Appendix2.html
http://www.microwavenews.com/Interphone.Wild.htmlhttp://www.psrast.org/mobileng/15reasons.pdf
http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/risk-of-brain-cancer-from-cell-phone-use-underestimated/
http://www.huffingtonpost.com/devra-davis-phd/cell-phones-and-brain-can_b_585992.html

Markant stigning i forekomsterne af hjernekræft

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er en markant stigning i tilfældene af hjernekræft siden år 2000.
Denne stigning er kommet efter mobiltelefonien er blevet meget udbredt fra 1985 og fremefter.

Sundhedsstyrelsen skriver følgende om tallene :
“Der er store stigninger i anmeldte tilfælde igennem 25-års perioden fra i alt
759 tilfælde pr. år i første periode til 1.282 tilfælde pr. år i den seneste 5-
års periode. Dette svarer til stigninger i antal nye tilfælde på
(mænd/kvinder) 55 pct. hhv. ca. 82 pct. De tilsvarende incidensrater viser stigninger på 38 pct. hhv. 60 pct.”
http://www.sst.dk/publ/Publ2009/DOKU/cancerreg/cancerregisteret_2008.pdf 

 

Mobilmaster og sundhedsrisici

Mere end 80% af forskningen i mobilmasters stråling og sundhedsrisici for mennesker viser effekt.

2011: En undersøgelse viser hormonforstyrrelser hos mennesker, der bor tæt på mobimaster.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22138021
http://www.weepinitiative.org/news/Eskander-et-al-2011.pdf 

2011: En undersøgelse fra Brasilien viser, at der er markant øgede tilfælde af kræftdødsfald i nærheden af mobilmaster.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21741680
http://bronte.celltowerstudy.com/previous-research/belo-horizonte-munici...

2011: En undersøgelse viser, at mængden af stresshormoner øges markant hos mennesker i løbet af et halvt år, hvor de bestråles af en nyopsat mobilmast.
Desuden blev der påvist en række andre biologiske ubalancer, fx faldt niveauerne for dopamin.
Kilde: Umwelt Medizin Gesellschaft 2011; 24(1): 44-57
Resume: http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-gesellschaft/111_be_z.pdf

2010: En undersøgelse viser, at mængden af stresshormon øges hos mennesker der udsættes for mobilstråling fra mobilmaster.
http://tinyurl.com/2c4r2j4

2010: En videnskabelig gennemgang af de mobilmastestudier, der er offentliggjort i det ansete PubMed viste, at 8 ud af 10 undersøgelser viser forøgede tilfælde af neurologiske symptomer eller kræft hos mennesker, der bor inden for en radius af 500 meter fra mobilmaster.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418
 

Skadevirkninger ved trådløst internet (WiFi)

Beskrivelser kommer snarest:
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0015-0282/PIIS...
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714138
http://www.istanbul.edu.tr/6internatwshopbioeffemf/cd/pdf/poster/WI-FI%2...


Stigning i elektrohypersensitivitet (EHS)

Flere og flere mennesker bliver hypersensitive i forhold til mobilstråling, dvs. at man reagerer på forholdsvis svag stråling med en række helbredsgener, som fx hovedpine, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, irritabilitet, depression etc.

Det skønnes, at 3 -10 % af befolkningen i Europa har EHS. Hvis stigningen i EHS-ramte fortsætter i samme tempo som hidtil, vil 50% af Europas befolkning være ramt i 2018.

Graf for stigning i procentdelen af elektrohypersensitive mennesker

Kilde: Örjan Hallberg & Gerd Oberfeld, Electromagnetic Biology and Medicine 25, 189-191, 2006.

http://www.ehsf.dk/upload/4603/dokumenter/ARTAC-sept-09.pdf
http://www.ehsf.dk/upload/4603/dokumenter/ARTAC-okt-09.pdf
http://www.ehsf.dk/upload/4603/dokumenter/ARTAC-dec-09.pdf

Anden EHS-forskning:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784

Oversigtsartikel om EHS, publiceret i 2011: Geniu and Lipp 2011.pdf

Artikel fra 2012 om EHS: http://www.emfacts.com/2012/01/electromagnetic-intolerance-elucidated/ 
 


Undersøgelser af mobilstrålings virkninger på dyr

2012: En undersøgelse viser, at musefostre som eksponeres for mobilstråling får adfærdsforstyrrelser. Forskerne bag undersøgelsen perspektiverer resultaterne i forhold til ADHD blandt mennesker.
http://www.nature.com/srep/2012/120315/srep00312/full/srep00312.html

2010: En undersøgelse fra 2010 havde følgende alarmerende resultater: I en population af haletudser, som i 2 måneder blev placeret i et område 140 meter fra flere mobilmastesendere - hvor mobilstrålingen blev målt til mellem 0,008-0,032 W/m2 – var der en 90% dødelighed i den eksponerede gruppe og kun 4% i kontrolgruppen, som var afskærmet imod den radiofrekvente stråling fra mobilmasterne. I den eksponerede gruppe var der også forstyrret vækst og motorik. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769

Strålingsintensiteten i undersøgelsen var således langt under grænseværdien på 10 Watt/m2.

____________________________________________________________

Flere videnskabelige referencer

Der er samlet referencer til ca. 300 undersøgelser, der viser skadevirkninger ved mobilstråling, på dette site: http://powerwatch.org.uk/science/studies.asp
(Der er også referencer til undersøgelser, hvor der ikke er fundet skadevirkninger).

Se eventuelt også referencer til undersøgelser på dette norske site:
http://www.stralevern.no/index.php?option=com_content&view=article&id=65...