Liste over symptomer

Den østrigske lægeforening har i marts 2012 lavet en vejledning til læger om diagnosticering af el-overfølsomhed, symptomer ved eksponering med radiofrekvent stråling / elektromagnetiske felter (EMF) og behandlingsmuligheder. 
Vejledningen omfatter blandt andet følgende symptomliste:

 • Angst
 • Trykken for brystet
 • Depression
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed, spænding
 • Hyperaktivitet
 • Irritabilitet
 • Udmattethed
 • Træthed
 • Vanskelighed ved at finde ord
 • Glemsomhed
 • Hovedpine
 • Svimmelhed
 • Søvnproblemer
 • Støjfølsomheden
 • Trykken i ørerne
 • Tinnitus
 • Brændende fornemmelse i øjnene
 • Nervøs blære, vandladningstrang
 • Hjertebanken
 • Blodtryksproblemer
 • Muskelspændinger
 • Ledsmerter
 • Hudirritationer

For kilde og mere information om forebyggelse og behandling, klik her.