Østrigs lægeforening

Den østrigske lægeforening har i marts 2012 udsendt en vejledning til læger om diagnosticering, forebyggelse og behandling af sundhedsskader forårsaget af radiofrekvent stråling fra trådløse teknologier, såsom mobiltelefoner, smartphones, mobilmaster, trådløst internet, trådløse fastnettelefoner etc.
   Vejledningen er en lægefaglig milepæl. Det anerkendes fuldt ud, at radiofrekvent stråling kan være sundhedsskadelig og samtidig forklares det, hvordan flere af de skadelige mekanismer fungerer. På den baggrund gives der anvisninger på behandlinger og kosttilskud, som kan modvirke skadevirkningerne. Der vejledes endvidere om, hvordan eksponeringerne for radiofrekvent stråling kan reduceres. Den tager også fat i lavfrekvent stråling.

Vejledningen er oversat til dansk: https://einarflydal.files.wordpress.com/2015/01/den-oestrigske-laegefore...

Vejledningen kan læses her (engelsk): EMF-Guideline.pdf 

Obs. i vejledningen betegnes radiofrekvent stråling som "EMF".

PhD Magda Havas, som er en internationalt fremtrædende canadisk forsker indenfor readiofrekvent stråling og sundhedsrisici, har den 22.6. 2012 kommenteret vejledningen fra den østrigske lægeforening, se nærmere her:
http://www.magdahavas.com/austrian-medical-association-guidelines-to-diagnosing-and-treating-patients-with-electrohypersensitivity/

Dokumenter: