Europarådet

Europarådet vedtog i maj 2011 en vidtgående resolution (1815) omkring radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikationsteknologi. Af hensyn til folkesundheden opfordres de 47 medlemslande til i videst muligt omfang at reducere den stråling, befolkningen udsættes for. Dette gælder særligt i forhold til børn og unge.
Konkret anbefales det blandt andet:

  • At der laves oplysningskampagner om de sundhedsskadelige risici ved radiofrekvent stråling.
  • At børns brug af mobiltelefoner på skolers område reguleres strikt.
  • At trådløse netværk ikke bør benyttes i klasseværelser og på skoler.
  • At nye lavere grænseværdier for radiofrekvent stråling fastsættes.
  • At styrke udviklingen af trådløse telekommunikationsteknologier, der er mindre sundhedsskadelige.

http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=6685&L=2

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1...