Verdenssundhedsorganisationen WHO

WHO kom i maj 2011 med en historisk udmelding om, at radiofrekvent stråling, dvs. strålingen fra mobiltelefoner, mobilmaster, trådløst internet, trådløse fastnettelefoner etc., er muligt kræftfremkaldende på mennesker (risikokategori 2B). Dette er en opgradering af risikovurderingen, idet WHO tidligere har afvist en mulig sammenhæng mellem radiofrekvent stråling og kræft.

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970...

En kort indføring - på dansk - i WHOs nye risikokategorisering af radiofrekvent sråling, herunder mobilstråling, som muligt kræftfremkaldende, kan læses her: WHOs historiske kursskifte.pdf

Udtalelser fra WHOs eksperter: Udtalelser fra WHOs eksperter.pdf

Stigende kræfttal understøtter strålingsalarmen

Danske kræfttal understøtter, at blandt andet strålingen fra mobiltelefoner er muligt kræftfremkaldende, idet tilfældene af hjernekræft er steget markant efter år 2000, dvs. i takt med at mobiltelefonien er blevet udbredt fra 1985 og fremefter.

Kilde WHO:
http://www-dep.iarc.fr/nordcan/English/Graph4l.asp?cancer=340&male=1&fem...

Sundhedsstyrelsen udlægger WHO-advarsel forkert

I 2011 kategoriserede Verdenssundhedsorganisationen WHO radiofrekvent stråling som muligt kræftfremkaldende. Kræftadvarslen gælder for al radiofrekvent stråling, dvs. strålingen fra mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse fastnettelefoner, computere med trådløst internet og trådløse babyalarmer etc.
Imidlertid påstår Sundhedsstyrelsen, at kræftalarmen kun gælder for brug af mobiltelefoner. Dette er forkert. WHO har slået fast med syvtommersøm, at kræftalarmen gælder for al radiofrekvent stråling. Men Sundhedsstyrelsen vil tilsyneladende ikke korrigerer deres misinformation.
Læs mere her: Sundhedsstyrelsen udlægger WHO-advarsel forkert.pdf

Film om WHOs kræftalarm

Film om Verdenssundhedsorganisationen WHOs klassifikation af mobilstråling som muligt kræftfremkaldende. (Engelsk tale).
http://www.youtube.com/user/EMRinformation?feature=mhee#p/a/f/0/s4E2i5XFX9M