Uafhængige eksperter advarer

Her er et lille udpluk af vurderinger og advarsler fra uafhængige eksperter, forskere og læger.

2012:  Stor uafhængig forsker-rapport dokumenterer skadevirkningner af trådløs stråling.

I 2012 blev en rapport om de biologiske effekter af stråling fra trådløs teknologi, BioInitiative rapporten, opdateret med 1800 nye studier som er publiceret siden rapportens første udgave i 2007. Det bringer antallet af undersøgelser tæt på 4000.

Rapporten er udarbejdet af et internationalt team af 29 uafhængige forskere og eksperter. Rapportens samlede konklusion, på baggrund af den videnskabelige gennemgang, er at de gældende grænseværdier for stråling fra trådløs teknologi bør øjeblikkeligt sænkes til et sikrere niveau, mange tusinde gange lavere end de officielt tilladte værdier er på i dag. Klik her for at gå til Bioinitiative rapportens hjemmeside (engelsk).

2012: Amerikanske læger og miljøeksperter slår mobilstrålingsalarm:
          Gravide og børn bør skånes for stråling

- Der er robust videnskabelige evidens for, at mobilstråling udgør en alvorlig sundhedsrisiko for børn og gravide, siger John Wargo, Ph.D., professor of Environmental Risk and Policy, Yale University, og hovedforfatter til en ny rapport om sundhedsrisici ved mobilstråling fra en amerikansk sammenslutning af læger og miljøfolk, Environment and Human Health, Inc. (EHHI).
Derfor bør myndighedernes reguleringen af strålingsområdet være mere restriktiv, mener John Wargo, som også opfordrer mobilindustrien til at tage øjeblikkelige skridt til at reducere styrken af den mobilstråling, som mobiltelefoner udsender. Desuden opfordrer han mobilindustrien til ikke at markedsføre deres produkter til børn.

EHHI har i forbindelse med rapporten gennemgået flere hundrede studier (med peer review), hvor de mulige sundhedsmæssige konsekvenser ved mobilstråling er undersøgt. EHHI konkluderer ud fra studierne, at der er tilstrækkelig videnskabelig evidens for, at der er en forhøjet risiko for sundhedsskader hos børn og gravide, der bruger mobiltelefoner og andre apparater, der udsender mobilstråling.

- Den menneskelige hjerne er særligt påvirkelig for skadevirkninger i kritiske perioder af udviklingen af nervesystemet fra undfangelsen og til hjernen er fuldt udviklet. En række studier (med peer review) viser ændringer i nervesystemet hos rotter, mus og mennesker, som følge af eksponeringer for mobilstråling. Dette indbefatter reduceret indlæring, dårligere reaktionshastighed, nedsat motorik, dårligere hukommelse, hyperaktivitet og nedsatte kognitive evner, siger Dr. Hugh Taylor, som er medforfatter til rapporten.

Flere citater og hele rapporten kan læses her:
"Cell Phone Report Calls for More Responsible Management to Protect Children and Pregnant Women"
http://www.ehhi.org/cellphones/
 

2010: Seletun statement 

I en videnskabelig publikation advarer 7 uafhængige forskerne fra USA, Sverige, Israel, Grækenland og Rusland direkte mod radiofrekvent stråling på baggrund af evidens for sundhedsskadelige virkninger. De appellerer til regeringer i hele verden om at tage drastiske forebyggende skridt. Forskerne fremhæver, at:

 • Folkesundheden er truet:
  Der er brug for nye grænseværdier for radiofrekvent stråling. De eksisterende grænseværdier for mobilstråling er mindst 50.000 - 60.000 gange for høje (Red.: Mange landes grænseværdier for eksponering af hele kroppen er på 9 til 10 Watt/m2). Forskerne har fundet evidens for mange sundheds-skadelige virkninger meget langt under grænseværdierne, fx kognitive skader, svækket immunforsvar og kræft.
  Forskerne anbefaler en ny grænseværdi på maksimum 0,00017 Watt/m2
   
 • Råd vedrørende trådløse apparater:
  Mobiltelefoner bør holdes væk fra hoved og krop, og der bør bruges headsets med ledning. Trådløse fastnettelefoner og trådløst internet (Wi-Fi) etc. bør erstattes med ledningsforbindelser, især på skoler.
   
 • Særligt sårbare grupper:
  Gravide kvinder (fostre) og børn er særligt sårbare i forhold til radiofrekvent strålings sundhedsskadelige virkninger. De rådes kraftigt til ikke at benytte mobiltelefoner – eller at være i nærheden af mobiltelefoner og andre trådløse enheder.
   
 • Frizoner:
  Befolkningen, og specielt sårbare grupper, bør have adgang til offentlige steder og transport, hvor de ikke udsættes for sundhedsskadelig bestråling.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21268443

Hele publikationen kan læses her: Seletun Statement 2010.pdf

Se også professor Olle Johanssons (var med i Seltun Statement) vurderinger omkring risikovurdering og hans anbefalinger til myndigheder vedr. radiofrekvent sråling:
Professor Olle Johansson on risk assessment.pdf

2009: Ekspertkomite finder evidens for sundhedsskadelige virkninger 

En fransk nedsat ekspertkomite finder, at der er evidens for sundhedsskadelige virkninger ved mobilstråling, og det anbefales at grænseværdierne nedsættes.
http://www.stralevern.no/index.php?option=com_content&view=article&id=130:fransk-ekspertkomite-anbefaler-a-redusere-stralingen-for-befolkningen&catid=66:categorynyheter&Itemid=65


2007: BioInitiative

I 2007 gik en række førende og uafhængige biofysiske forskere sammen i det internationale "BioInitiative". I deres rapport gennemgik de store dele af forskningen på området, og deres konklusioner var alarmerende.

De advarede om massive og mangfoldige sundhedsrisici ved mobilstråler, fx hovedpine, søvnproblemer, svækket immunforsvar, forstyrret nervesystem samt kræft, og de anbefalede blandt andet kraftige reduktioner af grænseværdierne for strålingen.

BioInitiativ-gruppen - et internationalt hold med 9 eksperter - gennemgik i forbindelse med deres rapport mere end 2000 undersøgelser. Medlemmer af gruppen: David Carpenter, USA, Zoreh Davanipour, USA, David Gee, Danmark, Lennart Hardell, Sverige, Olle Johansson, Sverige, Henry Lai, USA, Kjell Hansson Mild, Sverige, Eugene Sobel, USA, Zhengping Xu og Guangdin Chen, Kina.

http://bioinitiative.org

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242044

Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) direktør Jacqueline McGlade tog rapporten fra BioInitiative meget alvorligt og sagde i 2007: "Vi må huske, at forsigtighedsprincippet er et af grundprincipperne for EU's miljøpolitik".

http://ing.dk/artikel/82068-miljoeagentur-raser-sundhedsstyrelsen-er-perfid


2002: Freiburger-appellen

Siden årtusindskiftet har et tiltagende antal af internationale eksperter, forskere og læger advaret om sundhedsrisici ved trådløse teknologiers stråling.

Der er rettet mindst 20 officielle appeller til myndigheder og verdenssamfundet, fx Freiburger-appellen fra 2002, som nu er underskrevet af mere end 3000 læger.

http://www.el-allergi.dk/FREIBURG-APPEL.htm

http://timleitch.net.nz/pdfs/freiburger_appeal.pdf

www.powerwatch.org.uk/pdfs/20061232_havas.pdf

 

Mere end 20 appeller siden år 2000

Seletun Statement 2010, London Resolution 2008, Venice Resolution 2008, BioInitiative 2007, WiMax Appeal 2006, Allgäuer Appeal 2006, Benevento Resolution 2006, Helsinki Appeal, 2005, Stockacher Appeal 2005, Hofer Appeal 2005, Lichtenfelser Appeal 2005, Freienbacher Appeal 2005, Pfarrkirchener Appeal 2005, Haibacher Appeal 2005, Oberammergauer Appeal 2005, Coburger Appeal 2005, Maintaler Appeal 2004, Bamberger Appeal 2004, Catania Resolution 2002, Declaration of Alcalá 2002, Salzburg Resolution 2000, Vienna Resolution 1998.

Link til nærmere beskrivelse af appellerne:
http://www.iemfa.org/index.php/appeals