Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur (EU’s rådgivende organ) advarer om sundhedsrisici ved mobilstråling. Miljøagenturet anbefaler, at forsigtighedsprincippet gøres gældende, dvs. at der tages forholdsregler omkring mobilstråling, fordi forskning peger på, at strålingen kan være skadelig. Miljøagenturet har i 2011 appelleret om følgende:

1. Regeringer, teleindustrien og befolkningen opfordres til at reducere eksponeringen i forhold til mobilstråling, fx ved ikke at holde mobiltelefoner op til hovedet.

2. De gældende grænseværdier for mobilstråling bør revurderes, idet de er blevet fastsat på et mangelfuldt grundlag.

3. At der indføres effektive beskrivelser (engelsk: ”labelling”) og advarsler om mulige sundhedsrisici ved brug af mobiltelefoner.

(Det Europæiske Miljøagentur kom med en lignende udmelding tilbage i 2007: http://ing.dk/artikel/81522-miljoeagentur-mobilstraaling-kan-blive-det-n...).