Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Arbejdstagere i EU skal beskyttes mod elektromagnetiske felter og stråler

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) er kommet med et direktivforslag til Europaparlamentet og Europarådet om, at arbejdstagere skal beskyttes mod risici for helbredsskader fra elektromagnetiske felter og stråler. Direktivet skal vedtages senest 30. april 2012.
EØSU anerkender, at en lang række videnskabelige undersøgelser påviser direkte og indirekte sundhedsskadelige virkninger af eksponering for elektromagnetiske felter og stråler.

EØSU sætter desuden spørgsmålstegn ved ICNIRP's (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) grænseværdier for stråling, som videnskabelige undersøgelser påviser ikke beskytter mod biologiske skadevirkninger (langtidseffekter) og som dermed også forårsager risici for helbredsskader.

EØSU anerkender Huss-rapporten ”De potentielle skadevirkninger af elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet“ samt Europarådets resolution 1815 fra 2011, som advarer om, at elektromagnetiske felter og stråling udsætter befolkningen, herunder børn, for en lang række
helbredsrisici, hvorfor eksponeringerne bør begrænses. (Se evt. nærmere her).

EØSU anerkender endvidere, at WHO har klassificeret elektromagnetiske felter/stråling som mulig kræftfremkaldende for mennesker. (www.iarc.fr) (Se evt. nærmere her).

Endelig henviser EØSU til arbejdsmarkedets parter, som anser det for nødvendigt, at der lovgives om arbejdstagernes eksponering for elektromagnetiske felter/stråling og at arbejdstagerne beskyttes mod langsigtede virkninger.

På den baggrund henstiller EØSU til Europarådet og Europaparlamentet, at direktivet hurtigst muligt vedtages og gennemføres i medlemslandenes lovgivning, dvs.:

- Vedtagelse af et forsigtighedsprincip håndhæves, så arbejdstagerne bliver beskyttet mod langsigtede biologiske virkninger.

- Fastsættelse af nye grænseværdier for elektromagnetisk stråling ved at tage udgangspunkt i de lavere tærskelværdier som Østrig, Tjekkiet, Slovakiet, Litauen, Letland, Estland og Italien indførte i 2004.

- Interessekonflikter i ICNIRP stoppes (for mere information om ICNIRP, tryk her).

Hele direktivforslaget kan læses her:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:043:0047...