Grænseværdier

De grænseværdier for mobilstråling Danmark følger er fastsat af ICNIRP (The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), som er en privat organisation, der har tætte forbindelser til teleindustrien. Disse grænseværdier sikrer ikke imod de helbredsgener og sygdomme mobilstråling kan forårsage.

Grænseværdierne blev fastsat af ICNIRP i 1998 på et forfejlet grundlag, idet man kun tog højde for, at begrænse den opvarmning af kroppen, som mikrobølger kan forårsage (mobilstråling er mikrobølger).
I mange videnskabelige undersøgelser har man fundet sundhedsskadelige og biologisk forstyrrende virkninger ved mobilstråling under - eller langt under - de gældende grænseværdier - og disse forstyrrende virkninger forekommer uden, der er varmeudvikling.
Dette gælder også for de undersøgelser, der var medvirkende til, at WHO i 2011 kategoriserede mobilstråling som muligt kræftfremkaldende.

Det vil sige, at ICNIRPs idé om, at bare der ikke opstår for meget varme, så er der ikke sundhedsskadelige virkninger ved mobilstråling, er helt forkert.
Desuden er det en afgørende fejl ved ICNIRPs grænseværdier, at de kun bygger på korttidseksponering, dvs. mellem seks minutter og 30 minutter. ICNIRPs grænseværdier tager således ikke højde for, at befolkningen i dag er bestrålet 24 timer i døgnet, hver eneste dag i årevis. Fx har ICNIRP fastsat grænseværdien for mobiltelefoners strålingsintensitet med udgangspunkt i blot seks minutters eksponering. Dette betyder, at hvis man taler i mobiltelefon i mere end seks minutter overskrides præmisserne for ICNIRPs grænseværdi.

På hele denne baggrund har en række internationalt anerkendte forskere og Det Europæiske Miljøagentur, Europaparlamentet og Europarådet appelleret om, at grænseværdierne revurderes, og en række lande har allerede fastsat lavere grænseværdier end Danmark

Obs. ICNIRP har i mange år benægtet, at de skulle have forbindelser til teleindustrien, men i en nylig publikation (2011) fra ICNIRP er der en lang liste over forbindelser til teleindustrien - under "conflict of interests".
http://www.torontosun.com/2011/07/06/study-downplaying-cellphone-risks-funded-by-manufacturers 
Maria Feychting, som er et fremtrædende medlem af ICNIRP, har været involveret i mobilforskning, som er delfinansieret af teleindustrien, og hvor det hævdes, at mobilbrug ikke øger risikoen for at få kræft. Denne forskning er blevet er blevet stærkt kritiseret og betegnet som manipulation af andre forskere og kommentatorer. http://mobiltelefoni.tv/2011/09/27/ki-forskare-manipulerade-studie-om-hj...
For at læse mere om ICNIRPs interessekonflikter, klik her.


Grænseværdier for mobilstråling fra master

Signalstyrke angives herunder i enheden microwatt pr. Kvadratmeter, dvs. µW/m2.

Grænseværdier for mobilmasters stråling på frekvensområdet 1800 MHz

ICNIRP (1998) 9.000.000
Danmark, UK, SE, DE, NO, E, SF, F, etc. 9.000.000
Belgien (ex. Vallonien) 1.115.000
Italien (alle frekvenser samlet) 100.000
Rusland, Kina 100.000
Schweiz, Liechtenstein, Luxembourg 95.000
Belgien, Vallonien 24.000
Wien 10.000
Italien (enkelt frekvens) 1.000
Byen Salzburg (alle frekvenser samlet) 1.000
Salzburg, udendørs 10
Salzburg, indendørs 1


Grænseværdier for mobiltelefoners stråling

Danmarks grænseværdier for mobiltelefoners stråling følger ICNIRPs anbefalinger og er på 2 W/kg (vær opmærksom på, at målenheden er en anden end for mobilmasters stråling).