Måling af stråling

Mobilstråling / radiofrekvent stråling kan måles med særlige apparater. På engelsk kaldes de "RF Meters".
De mest avancerede apparater kan både fastslå strålingens frekvens og feltstyrke (strålingsintensitet).
Billigere apparater kan som regel kun måle feltstyrken indenfor et defineret spektrum af frekvenser, dvs. alt indenfor dette spektrum tages med i målingen, hvorved det ikke kan fastslås om strålingen er særligt kraftig på bestemte frekvensområder. Der kan fås udmærkede apparter - til husbehov - for omkring ca. 1000 kr.

Vær opmærksom på, at nogle apparater kun dækker et mindre frekvensområde. Hvis man vil have et apparat, der både kan dække signalerne fra mobiltelefoner og mobilmaster, trådløse fastnettelefoner, mobilt bredbånd, trådløse computere og internetroutere (WiFI), smart meters, babyalarmer og (de fleste) radio- og TV-master (FM-båndet går fra 87,5 Mhz og opefter) med mere, så skal apparatet kunne måle i frekvensområdet fra 100 Mhz - 6 eller 8 Ghz.
Apparater der går op til 6 Ghz vil kunne indfange de fleste af de ovennævnte trådløse sendere. Der er dog visse WiFi-frekvenser med mere, som nu lægges i frekvensområdet op til omkring 6 Ghz. At anskaffe et apparat, der kan måle op til 8 Ghz, vil således være en mere fremtidssikret løsning.