Eksempler på målinger

Følgende er eksempler på målinger af, hvor kraftigt forskellige trådløse teknologier stråler. Målingerne er foretaget af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:

Trådløs fastnettelefon (DECT)

En trådløs fastnettelefon (DECT) er målt til at bestråle børnenes spisebord i en daginstitution med: ca. 31.000 – 264.000 mikroW/m2.

En trådløs fastnettelefon (DECT) i en etageejendom er målt til at stråle ind til naboens seng med ca. 50.000 mikroW/m2.

Trådløst internet (WiFi)

En antenne / sender (et access point) til trådløst internet (WiFi) placeret i loftet på en skole er i børnenes hovedhøjde blevet målt til at stråle med ca. 25.000 mikroW/m2 

Trådløst internet + trådløs fastnettelefon

En trådløs fastnettelefon (DECT) og en trådløs internetroutere (WiFi) er blevet målt til at bestråle en kontorplads med mellem 100.000 – 480.000 mikroW/m2
(De trådløse apparater er placeret ca. 1 meter fra kontorpladsen. På andre kontorpladser i kontoret var strålingen på 5000-15.000 mikroW/m2).

Mobiltelefoner

En mobiltelefon hos en medpassager i et tog er målt til i en afstand af ca. 1 - 1,5 meter, at stråle med op til 300.000 mikroW/m2.

Forskellige målinger af mobiltelefoners stråling fra andre rum i etageejendomme: 500 til 31.000 mikroW/m2. 

Mobilmaster

En mobilmast ca. 200 meter fra en etageejendom er målt til at bestråle et soveværelse med ca. 17.000 mikroW/m2.

Flere mobilmaster er målt til at stråle på gadeplan i en afstand af ca. 150-200 meter med ca. 28.000 - 32.000 mikroW/m2.

Flere mobilmaster er i en afstand af 14 - 100 meter blevet målt til at bestråle børnehavers legepladser og skolegårde med mellem 11.000 - 14.000 mikroW/m2.

Grænseværdier

En gruppe uafhængige forskere anbefaler, at eksponeringer af hele kroppen ikke bør overstige 170 mikroW/m2.

Grænseværdier for mobilmasters stråling på frekvensområdet 1800 MHz: