Løsninger

Der kan på forskellige måder tages beskyttende forholdsregler imod mobilstrålings / radiofrekvent strålings skadelige virkninger. Se mere herom i menuerne til højre. Det sidste menupunkt handler om påståede løsninger, som Rådet for Telekommunikation ikke kan anbefale, da der så vidt vides ikke er dokumenteret effekt.

Udover forslagene til højre på siden er her en anvisning på, hvordan det er muligt at kable en iPad. Det er meget nødvendigt især for børn: https://www.youtube.com/watch?v=iumCe8IiMyI&feature=share