Beskyt børn

Internationale organer og mange landes myndigheder opfordrer til, at der tages beskyttende forholdsregler omkring børn og mobilstråling. (Se nærmere under menuen "International alarm").
Begrundelsen er, at forskning peger på, at børn er mere udsatte for skadevirkninger af mobilstråling end voksne (se henvisninger til forskning nederst på denne side).

Bestråling af børn kan begrænses ved forskellige forholdsregler overfor trådløse teknologier:

A) Begræns børns brug af trådløse apparater til et absolut minimum. Dvs. begræns børns brug af mobiltelefoner og smartphones (med mindre de er på fly-mode), begræns børns brug af computere med trådløs funktion slået til eller brugen af  legetøj med trådløse funktioner - baseret på radiosignaler / mikrobølger (fx WiFi, Bluetooth) - slået til. Obs. på fx Nintendo DS kan WiFi-funktionen slås fra.

B) Undgå brug af trådløse babyalarmer. Nogle forretninger giver ikke korrekt information vedrørende babyalarmer. Fx sælges nogle produkter som ”sikre”, selv om de kan stråle med op til 10 milliW/m2 eller mere. Til sammenligning anbefaler de uafhængige forskere fra BioInitiative, at den maksimale grænseværdi for elektromagnetisk stråling ikke bør være på mere end 1 milliW/m2.

C) Hold børn så langt væk som muligt fra mobiltelefoner og andre trådløse apparater, der udsender mobilstråling / radiofrekvent stråling (strålingsintensiteten falder markant, jo længere væk man er fra strålingskilden).  Sluk for trådløse apperater når de ikke er i brug.

Forældre kan i øvrigt appellere til, at børn (som dokumenteret er særligt sårbare i forhold til stråling) ikke dagligt udsættes for strålingen fra trådløse teknologier i daginstitutioner og skoler etc. 

At børn er mere sårbare i forhold til mobilstråling kan der læses mere om under menuen "Skadevirkninger" eller i denne svenske gennemgang af forskningen på området:
Barn och EMF Lena Hedendahl.pdf

Engelsksproget materiale fra 2012 om børn og strålingen fra trådløse teknologier: http://wifiinschools.org.uk/resources/safeschools2012.pdf