Nye teknologier

Grundlæggende er der tre tekniske tiltag, der kan løse eller mindske problemerne med skadevirkninger ved mobilstråling:

 1. At sænke sendestyrken på de eksisterende trådløse teknologier, fx igennem fastsættelse af lavere grænseværdier.

 2. At nedsætte eksponeringerne på forskellig vis: Fx ved at afskærme mobiltelefoner, så mobilstrålingen fra antennen ledes væk fra hovedet. Fx ved at lave intelligente systemer, således at trådløse internetroutere og trådløse fastnettelefoner ikke sender (stråler), når de ikke er i brug - samtidig med at de ikke stråler mere end højest nødvendigt for at sikre den trådløse transmission.

 3. At forskning i signaltyper, frekvenser og feltstyrker, som ikke er (så) sundhedsskadelige, som meget forskning peger på at det er tilfældet med de eksisterende trådløse teknologier.

Vil vil se nye mere helbredssikre teknologier i fremtiden

Fem forhold taler for, at der nu og i fremtiden globalt set vil blive satset på udvikling af mindre sundhedsskadelig trådløs telekommunikation:

 • Troværdig, omfattende og ny forskning peger på, at radiofrekvent stråling (mobilstråling) fra trådløs telekommunikation kan have alvorlige og omfattende sundhedsskadelige virkninger, fx: kræft, svækket immunsystem, stress, hovedpine, koncentrationsbesvær, adfærdsforstyrrelser hos børn, træthed ogsøvnproblemer.
   
 • I 2011 er tunge internationale organer, såsom WHO, Europarådet og Det Europæiske Miljøagentur kommet advarsler om sundhedsrisici ved mobilstråling og appeller om at tage vidtrækkende forholdsregler omkring mobilstråling. Mange landes myndigheder har allerede taget beskyttende forholdsregler omkring mobilstråling.
   
 • Teknologisk set er det allerede i et vist omfang muligt at fremstille eller udvikle trådløse teknologier, der er mindre sundhedsskadelige - men fortsat forskning og udvikling er nødvendig.
   
 • På det globale marked er man begyndt at orientere sig i retning af mindre sundhedsskadelige apparater og visse nye lavstrålingsprodukter er allerede på markedet.
   
 • Generelt er der blandt forbrugere en stigende efterspørgsel på bæredygtige produkter (mindre sundhedsskadelig trådløs telekommunikation), og det er en meget stor og stigende trend, at virksomheder udviser ansvar og fremstiller bæredygtige produkter. 
  (Efterspørgslen blandt forbrugerne stiger i takt med, at det bliver alment kendt, at der er skadevirkninger ved radiofrekvent stråling. I udlandet er der mere oplysning om dette og globalt set kommer der flere og flere organisationer, som oplyser om sundhedsrisici og opfordrer til indgreb omkring radiofrekvent stråling, se fx http://www.stralevern.no/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=29).
   

Nye teknologier, der er på vej

Forskere er i gang med at udvikle et alternativ til mikrobølgebaseret trådløs kommunikation. Den nye teknologi er baseret på lys.
http://www.bu.edu/smartlighting/

http://gizmodo.com/smart-lighting-erc/