Påståede løsninger Rådet ikke anbefaler

Der findes efterhånden en lang række produkter, der markedsføres med påstande om, at de kan afbøde eller fjerne de skadelige virkninger ved mobilstråling.
Dette drejer sig f.eks. om særlige enheder eller genstande, som sættes i halskæder og armband, eller små skiver som skal klistres på mobiltelefonen eller placeres ved batteriet samt forskellige bokse og anordninger, som skal placeres i bygninger. 

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation kan ikke anbefale den slags produkter, fordi Rådet ikke har set videnskabelig dokumentation for, at disse produkter reelt beskytter mod skadevirkninger ved mobilstrålingen.

Samtidig ser Rådet den potentielle fare ved sådanne produkter, at de kan føre til, at folk tror de er sikrede, hvorefter relevante forholdsregler ikke tages omkring mobilstråling.

Forskning peger på, at det er mobilstrålingens specifikke frekvenser og signaltyper, som er skyld i skadevirkningerne. En løsning på dette problem kunne være, at der forskes i, og udvikles, nye trådløse teknologier, som bruger frekvenser og signaltyper eller helt andre typer signaler (f.eks. optiske, lysbaserede), som måske er mindre sundhedsskadelige.
Indtil sådanne nye frekvenser og signaltyper er taget i brug anbefaler Rådet, at eksponeringerne så vidt muligt begrænses. 

Se iøvrigt nærmere om mulige forholdsregler under punktet "Det kan du selv gøre".