Det kan du selv gøre

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation anbefaler, at der tages beskyttende forholdsregler med hensyn til mobilstråling, dvs. at eksponeringerne så vidt muligt begrænses. Denne anbefaling er i tråd med opfordringerne fra mange uafhængige eksperter og internationale organer, som fx Europarådet.

Forskningen viser, at jo mere og jo kraftigere mobilstråling (mikrobølger) man udsættes for, des større er risikoen for helbredsgener og sundhedsskadelige virkninger. Derfor er det en god idé at reducere eksponeringerne.

 

Måder at reducere mikrobølgestråling

Børn

 •     Lad ikke børn og unge bruge mobiltelefoner, smartphones, eller computer med trådløs funktion slået til eller legetøj med WiFi-funktion, der udsender stråling (mikrobølger) - eller begræns brugen til et minimum.
 •     Beskyt generelt børn mod bestrålinger (se nedenfor)
 •     Undgå brug af trådløse babyalarmer.

Mobiler og smartphones

 • Drop eller minimer brugen af mobiler og smartphones - og sluk for dem, når de ikke bruges (de stråler periodisk, når de opdaterer kontakten til mobilmasterne).

 • Benyt kun mobilen / smartphonen til få korte opkald dagligt, brug højtalerfunktionen og placer mobilen så langt væk fra kroppen som muligt, idet strålingen fra mobilen aftager meget markant på blot en halv til en meters afstand.
  (Obs.: Brug af headsets med ledning kan også være med til at reducere eksponeringen, men vær opmærksom på, at nogle modeller af mobiltelefoner sender mobilstråling ud af ledningen, dvs. ledningen kan virke som en sendeantenne).

 • Sms i stedet for at ringe.

 • Undgå eller begræns brugen af smartphone til surf på Internettet samt andre trådløse funktioner. 

 • Sluk / brug ikke mobiltelefoner og smartphones, hvis der er dårlig dækning, fordi apparaterne automatisk skruer op for sendestyrken for at få kontakt med nærmeste mobilmast. Dvs. mobilstrålingen forøges. I områder hvor der ikke er dækning vil mobiler / smartphones hele tiden stråle, idet de forsøger at få kontakt til en mobilmast.

 • Sluk mobiler og smartphones under transport, ellers vil sendeenhederne meget ofte skulle forbinde sig med en anden mobilmast, hvorved de stråler på maksimal styrke.

 • Brug mobiler og smartphones, der stråler mindst muligt, dvs. har en lav SAR-værdi. Herunder er der links til information om, hvor kraftigt forskellige modeller stråler: 
   Svensk: http://www.mobilfakta.se/mobilstralning/sar.asp
   Engelsk: http://www.sardatabase.com/
   Dansk: http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article1570463.ece

 

Trådløse fastnettelefoner (DECT)

Brug trådløse fastnettelefoner med såkaldt "ECO mode plus" funktion, da disse telefoners basestation ikke stråler konstant, sådan som de fleste trådløse telefoners basestationer ellers gør det - også når man ikke taler i telefonerne. ECO mode plus stråler kun under samtale og nogle modeller indstiller strålingsniveauet efter afstanden til basestationen. Eller bedre: Brug fastnettelefoner med ledningsforbindelse til håndsæt.

Trådløse headsets

Trådløse headsets til fastnettelefoner og trådløse (Bluetooth) øresnegle til mobiltelefoner og smartphones udsender også mobilstråling (mikrobølger). Mange modeller stråler konstant, dvs. også når en samtale ikke er i gang. Derfor kan bestråling af hovedet reduceres, hvis man kun bruger headset under samtaler. Med fordel kan man bruge headsets med ledning til fastnettelefoner og headsets med ledning til mobiltelefoner og smartphones (vær opmærksom på, at selve ledningen kan virke, som antenne der fører stråling til øret, men typisk mindre end antennen i mobilen eller smartphonen).

Trådløse apparater

 • Minimer brugen af trådløse apparater eller funktioner, baseret på mobilstråling / mikrobølger, - brug så vidt muligt ledningsforbindelser.
  • Bemærk at iPad kan kables via USB til Ethernet omformer. Se nedenstående video for vejledning:
 • Sluk for trådløse apparater eller funktioner, når de ikke bruges - herved undgås den stråling, der udsendes på stand by.
 • Brug ikke trådløse forbindelser under transport, idet sendestyrken øges når søges kontakt til nye master undervejs.
   

Dæmp eksponeringerne

 • Hold størst mulig afstand til trådløse kilder, såsom mobiltelefoner, trådløse telefoners basestationer og WiFi etc: Det mindsker strålingsintensiteten betydeligt. Dette gælder dog ikke nødvendigvis ved brug af WiFi, idet strålingen fra computeren øges ved øget afstand fra den trådløse WiFi-router - brug istedet ledning og slå WiFi signalet fra på router og computer.
 • Reducer ophold på steder, hvor der kan være forholdsvis kraftig mobilstråling: Fx i fyldte tog og busser, hvor mange passagerer har tændte mobiltelefoner og der er trådløst internet, eller på steder med mange trådløse apparater og/eller mange mennesker, der taler i mobiltelefon.
 • Der kan afskærmes imod mobilstråler med særlige tekstiler, metalfolier og malinger etc. Dette kan være relevant på lokaliteter med kraftig stråling eller i soveværelset, hvis man vil undgå at kroppen eksponeres under søvnen.

Vis hensyn

 • Brug ikke trådløse apparater tæt på andre mennesker. Hold så stor afstand til andre, som muligt, når du taler i mobiltelefon. Tænk på, at hvis du bruger trådløse apparater i etageejendomme og rækkehuse vil naboerne blive kraftigt eksponeret. 
 • Minimer især den mobilstråling fostre, børn, unge og svækkede personer udsættes for.