Opfordringer til tele- og elektronikbranchen

Der kan på forskellige måder fra tele- og elektronikbranchen side tages forskellige beskyttende forholdsregler imod radiofrekvent strålings sundhedsskadelige virkninger.

I nedenstående materiale præsenteres Rådet for Helbredssikker Telekommunikations fire opfordringer til tele- og elektronikbranchen.