Kritik af rapport: EU-Kommissionen håndplukkede forfattere til strålingsrapport, der er kendt for forudindtagelse overfor telebranchens behov

NGO'erne Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, sammen med svenske Strålskyddsstiftelsen, der begge har specialiseret sig i sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling (RFR) fra moderne trådløs teknologi, har offentliggjort en dybdegående kritisk gennemgang af den seneste rapport fra EU-Kommissionens ekspertgruppe om RFR.

EU-ekspertrapporten er stærkt partisk og ser ud til at være forudbestemt til at afvise sundhedsrisici under ICNIRP's grænser for maksimal eksponering for RFR.

Dermed giver EU-rapporten grønt lys for vedtagelsen af ICNIRP's 2020-eksponeringsgrænser, der tillader RFR på niveauer, der har vist sig at forårsage skadelige virkninger, men som er gunstige for telekommunikationsindustriens forretningsbehov.

I august 2022 udgav EU-Kommissionen et udkast til en udtalelse om de mulige risici ved eksponering for radiofrekvent stråling (RFR), der udsendes af 5G, 4G, mobiltelefoner, Wi-Fi osv. Denne SCHEER Opinion-rapport anbefalede vedtagelsen af ICNIRP 2020-grænserne, som, hvis de vedtages, vil tillade endnu mere skadelige niveauer af RFR. ICNIRP's grænseværdier beskytter kun mod akutte, ultra-korttids, termiske effekter af RFR, der opstår, når strålingen er så intens, at den forårsager en temperaturstigning på en grad Celsius inden for 30 minutter efter eksponering. ICNIRP's grænseværdier beskytter ikke mod langsigtede eller kortsigtede ikke-termiske effekter.

ICNIRP's grænseværdier er vigtige for industrien

Lavere grænseværdier end dem, der anbefales af ICNIRP, anses for at have en negativ indvirkning på telekommunikationsindustriens forretningsinteresser. Det vil blive vanskeligt eller umuligt at udrulle 5G, hvis der anvendes 100 gange lavere grænseværdier ifølge en førende infrastrukturudbyder inden for 5G. Medicinske og videnskabelige eksperter på området kræver dog meget lavere grænseværdier for at beskytte mod dokumenterede sundhedsskadelige effekter fra kronisk eksponering.

En historie med udvælgelse af pro-ICNIRP-eksperter

Den kritiske rapport, der er udarbejdet af Rådet for Sikker Telekommunikation i Danmark og Strålebeskyttelsesfonden i Sverige, viser, at EU-Kommissionen har en tradition for kun at udvælge ICNIRP-venlige eksperter og ikke tillade en eneste repræsentant fra de hundredvis af forskere, der repræsenterer en overflod af videnskabelig dokumentation for helbredseffekter under ICNIRP-grænseværdierne.

Halvdelen af de otte medlemmer af SCHEER-arbejdsgruppen er ikke eksperter på området, og fire eksperter tilhører en lille selvrefererende kreds af fortalere for no-risk-ICNIRP med forbindelser til telekommunikationsbranchen. Desuden har eksperterne i SCHEER-arbejdsgruppen en tendens til at krydsreferere til andre medlemmer i en lukket kreds af pro-ICNIRP-eksperter. Et andet tydeligt tegn på bias er eksperternes konsekvente fremstilling af tvivl om videnskabelige beviser for skadelige virkninger under ICNIRP-grænserne, mens de parallelt accepterer studier uden effekt uden relevant kritik.

Nedenstående figur 1 fra den kritiske rapport illustrerer den lukkede cirkel af pro ICNIRP-eksperter:

Lukket cirkel af forskere


Et flertal af forskere i feltet er ikke enige med EU-eksperterne

258 forskere (EMF-Scientist) kræver i fællesskab lavere grænser for RFR-eksponering på grund af den voksende dokumentation for skadelige virkninger langt under ICNIRP-grænserne. Desuden konkluderede en gruppe på 16 verdensførende forskere (ICBE-EMF) i oktober 2022, at ICNIRP's grænseværdier er baseret på falske og forældede antagelser, ikke beskytter mod kendte skadelige virkninger og derfor er skadelige for folkesundheden.

Mange effekter er dokumenteret at forekomme ved strålingsniveaer under ICNIRP-grænseværdierne, men nedtones af den forudindtagede EU-ekspertrapport. Blandt disse er negative påvirkninger på hjernen og nervesystemet, adfærdsmæssige effekter, symptomer som hovedpine, svimmelhed og søvnforstyrrelser, dna-skader, oxidativ stress, skadelige effekter på sædceller og øget risiko for kræft. Alene dannelsen af reaktive oxidative forbindelser (ROS) og den deraf følgende oxidative stress er nu blevet dokumenteret i mere end 200 videnskabelige artikler.

Rigelig dokumentation viser også alvorlige virkninger på flora og fauna, især på plantefysiologi og insekter, med potentielt ødelæggende virkninger for biodiversiteten og økosystemet. SCHEER undlader at påpege behovet for en opdatering af retningslinjerne for at omfatte beskyttelse af flora og fauna. Effekterne på miljøet, f.eks. på fugle og insekter, ignoreres fuldstændigt i SCHEER-rapporten, selv om beviserne understøtter, at RFR er en sandsynlig bidragyder til biodiversitetskrisen.

Skadelig for menneskers sundhed

De to NGO'er konkluderer, at den positive holdning til ICNIRP 2020-retningslinjerne gavner industrien, men er skadelig for menneskers sundhed. ICNIRP 2020 vil, hvis den vedtages i Europa, tillade eksponeringsniveauer, der ligger langt over dem, der vides at forårsage skadelige virkninger. På den anden side er der ingen videnskabelig dokumentation for, at kronisk helkropseksponering af mennesker for 5G- og/eller 4G-basestationsstråling på ICNIRP 2020's foreslåede niveauer ikke forårsager sygdom hos mennesker og ikke forårsager skade på miljøet.

SCHEER-rapporten overtræder principperne for risikovurdering, da eksperterne har interessekonflikter. Derfor er rapporten ekstremt partisk og kan ikke bruges som grundlag for beslutninger om nye eksponeringsgrænser til forebyggelse af skadelige sundheds- og miljøeffekter.  Rapporten bør afvises, og en ny objektiv videnskabelig evaluering af sundheds- og miljørisikoen ved stråling fra trådløs kommunikation skal foretages af kompetente eksperter uden interessekonflikter og bånd til industrien.

NGO'erne foreslår, at Det Europæiske Miljøagentur (EEA) danner en ekspertgruppe, der er fri af økonomiske og politiske interesser, for at gennemføre en objektiv videnskabelig risikovurdering af risici for menneskers sundhed og miljøet.
Kilder:

Critique of SCHEER Opinion Report on Health Risks from Radiofrequency Radiation. A review of the EU expert group and opinion of August 2022 on the need of a revision of the maximum exposure limits for radiation from wireless communications, 2nd edition. March 31, The Council for Safe Telecommunications (Denmark) and The Swedish Radiation Protection Foundation:
Report_critique-of-SCHEER-opinion_2nd_edition_FINAL_31-mar-2023.pdf

Summary of Critique of SCHEER Opinion Report on Health Risks from Radiofrequency Radiation. A review of the EU expert group and opinion of August 2022 on the need of a revision of the maximum exposure limits for radiation from wireless communications, 2nd edition. March 31, The Council for Safe Telecommunications (Denmark) and The Swedish Radiation Protection Foundation:
Summary_critique-of-scheer-opinion-2nd-edition_FINAL.pdf

European Commission: Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks SCHEER Opinion on the need of a revision of the annexes in the Council Recommendation 1999/519/EC and Directive 2013/35/EU, in view of the latest scientific evidence available with regard to radiofrequency (100kHz – 300GHz):
https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-08/scheer_o_044_0.pdf

 

Udgivet: 2023-04-25 /he