Sundhedsstyrelsen vildleder massivt om mobilstråling

Logo

Pressemeddelelse fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation

Mobilstrålings skadevirkninger fejes ind under gulvtæppet af Sundhedsstyrelsen, der ignorerer omfattende alarmerende forskning. Sundhedsstyrelsen er helt ude af trit med vurderinger fra internationale eksperter og organer, der advarer om strålingsproblemet. Og Sundhedsstyrelsen kommer med mange forkerte oplysninger i relation til mobilstråling. Denne skandale afsløres i en ny rapport fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

Sundhedsstyrelsen har et langt synderegister i forhold til at vildlede befolkningen og myndigheder om sundhedsrisici ved mobilstråling, dokumenterer en ny 50 siders lang rapport publiceret af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.
Sundhedsstyrelsen ignorerer nemlig omfattende forskning, der viser skadevirkninger ved mobilstråling - f.eks. svækkede mentale evner, søvnproblemer, nedsat fertilitet, hjernekræft - og Sundhedsstyrelsen slår ikke strålingsalarm. Dermed er Sundhedsstyrelsen helt ude af trit med tunge internationale organer, som f.eks. Verdenssundhedsorganisationen WHO, Det Europæiske Miljøagentur og Europarådet samt myndighederne i en række lande, der har slået alarm omkring mobilstråling.
   I rapporten påvises det, at Sundhedsstyrelsen fejludlægger WHOs kræftadvarsel (2011) i forhold til mobilstrålingen, idet Sundhedsstyrelsen hævder, at kræftadvarslen kun gælder for brug af mobiltelefoner. Men WHOs kræftadvarsel gælder al mobilstråling, dvs. også strålingen fra mobilmaster, trådløst internet og trådløse fastnettelefoner etc.
Rapporten opregner mange andre eksempler, hvor Sundhedsstyrelsen har givet andre fejlagtige oplysninger. I en kommentar til en undersøgelse af mobiltelefoni og kræft siger Sundhedsstyrelsen f.eks., at der ikke ses øgede forekomster af hjernekræft. Fakta er, at der er markante stigninger i hjernekræft, hvilket fremgår af Sundhedsstyrelsens egne tal, der viser en stigning på 40 % for mænd og 29 % for kvinder i perioden 2001-2010.
Andre eksempler på fejloplysninger er, at undersøgelser omkring mobilstråling, der viser skadevirkninger, af Sundhedsstyrelsen udlægges som om, der ingen skadevirkninger er.

   I spørgsmål om sundhedsrisici ved mobilstråling bruger Sundhedsstyrelsen Christoffer Johansen, fra Kræftens Bekæmpelse, som konsulent. I forskerkredse og medierne er han kendt for at nedtone eller afvise, at mobilstråling har skadevirkninger. Rapportens forfatter har dokumenteret, at Christoffer Johansen er kommet med talrige forkerte oplysninger og påstande uden videnskabeligt belæg. Christoffer Johansen var i øvrigt en af forskerne bag en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, der i efteråret fik meget medieomtale.
I undersøgelsen blev det konkluderet at mobiltelefoni ikke giver kræft. Imidlertid er undersøgelsen blevet mødt med sønderlemmende international forskerkritik, bl.a. fra WHO. Flere forskere hævder, at undersøgelsen var designet til ikke at finde en kræftrisiko. Og flere forskere kræver nu undersøgelsen trukket tilbage. Den samme undersøgelse har Sundhedsstyrelsen blåstemplet med ordene ”den til dato bedste analyse”.

- Hvis Sundhedsstyrelsen kom med klare advarsler og korrekt besked om forskningen i mobilstrålings skadevirkninger, ville der uden tvivl blive taget nødvendige forholdsregler i samfundet. Men det er ikke sket og det bærer Sundhedsstyrelsen ansvaret for, siger Thomas Grønborg, talsmand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

- Sundhedsstyrelsen svigter på skandaløs vis sin opgave. Der er meget, der peger på, at folkesundheden lider omfattende skade, fordi Sundhedsstyrelsen ikke giver myndigheder og befolkningen reel besked om sundhedsrisici ved mobilstråling. Jeg håber, at vi med vores rapport kan bidrage til, at flere medier, forskere og politikere tager seriøst fat på problemet, pointerer Thomas Grønborg.

Rapporten "Sundhedsstyrelesen vildleder massivt om mobilstråling" kan downloades her:
http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sundhedsstyrelsen-vildled...

Pressemeddelelsen kan downloades her.