Links

På følgende sites er der links til kritisk og oplysende udenlandsk presse, og anden information, omkring mobilstråling:

Norske sites:
http://www.stralevern.org

Svenske sites:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/
http://monanilsson.se/page03.htm
http://mobiltelefoni.tv

Amerikanske sites:
http://www.microwavenews.com/

Engelske sites:
http://www.mast-victims.org/

http://mastsanity.org/

Australske sites:
http://www.emfacts.com/

Herunder er der en række organisationer i verden, der er medlemmer af  International EMF Alliance http://www.iemfa.org
- og arbejder for at der tages beskyttende forholdsregler imod mobilstrilings skadevirkninger:

  American Association for Cell Phone Safety United States  www.AmericanAssociationforCellPhoneSafety.org
  Association for Environmental and Chronic exposure injury Italy www.infoamica.it
  Association for Electro Hypersensitive Norway www.felo.no
  Associazione Italiana Elettrosensibili Italy www.elettrosensibili.it
  Bio Electromagnetic Research Initiative United Kingdom www.bemri.org
  Citizens for Safe Technology Canada www.citizensforsafetechnology.org
  Citizens Radiation Protection Norway www.stralevern.org
  California Brain Tumor Association United States www.cabta.org
  Alliance for Irish Radiation Protection Ireland www.eirewaves.com
  Elettrosmog Volturino-onlus Italy www.elettrosmogvolturino.it
  Electrosensitive Society United Kingdom www.electrosensitivesociety.com
  Electromagnetic Radiation Research Foundation South Africa www.emrrfsa.org
  Electrohypersensitivity Foundation Netherlands www.stichtingehs.nl
  Electromagnetic Fields Protection Alliance Malaysia www.penangwireless.blogspot.com
  ElectromagneticHealth.org United States www.electromagnetichealth.org
  EMFacts Consultancy Australia www.emfacts.com
  EMR Australia Australia www.emraustralia.com.au
  EM Radiation Research Trust United Kingdom www.radiationresearch.org
  EMR Policy Institute United States www.emrpolicy.org
  Environmental Health Trust United States www.environmentalhealthtrust.org
  Green Warriors of Norway Norway www.miljovernforbundet.no
  L’association PRIARTéM France www.priartem.fr
  Kitakamakurakeitaing Japan www.ameblo.jp
  Limit the Radiation (Beperk de Straling) Belgium www.beperkdestraling.org
  Mast Action UK United Kingdom www.mastaction.co.uk
  Mast-Victims United Kingdom www.mast-victims.org
  Mast Sanity United Kingdom www.mastsanity.org
  Moms for Safe Wireless United States www.momsforsafewireless.org
  National Platform on Radiation Risks Netherlands www.stralingsrisicos.nl
  Ecologists in Action (Ecologistas en Acción) Spain www.ecologistasenaccion.org
  Our Children's Future (Vore Børns Fremtid) Denmark www.voreboernsfremtid.dk
  Powerwatch United Kingdom www.powerwatch.org.uk
  Radiation Education Canada www.radiationeducation.com
  Robin des Toits France www.robindestoits.org
  StopUMTS Netherlands www.stopumts.nl
  Teslabel Belgium www.teslabel.be
  The People's Initiative Foundation United States www.thepeoplesinitiative.org
  WEEP (Wireless Electrical and Electromagnetic Pollution) Canada www.weepinitiative.org
  WiFi in schools United Kingdom www.wifiinschools.org.uk
  Wirelesswatchblog United States www.wirelesswatchblog.com
  WiredChild United Kingdom www.wiredchild.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk forening "Vågbrytaren": www.vagbrytaren.org  

Ny international sammenslutning

EMR Action Day
http://www.emractionday.org/