Mobilindustrien taber sag for at blokere strålingsadvarsler

Byen Berkeley i Californien, USA, kan nu fortsætte med at kræve tydelige advarsler ved salg af mobiltelefoner efter at have vundet et langtrukkent retsopgør med mobilindustriens amerikanske brancheforening, CTIA, der forsøgte at forhindre advarslerne.

Dommerne i appelretten gav Berkeley ret i, at den advarselstekst som de ønskede præsenteret ved salg af mobiltelefoner, er præsis den samme som de amerikanske Myndigheder allerede kræver at mobilindustrien placerer i brugsvejledninger og i telefoners menu — så det har industrien gjort, men advarslen har været så svær at finde, at de fleste mennesker slet ikke er klar over at advarslen findes.

Advarslen beskriver hvordan ukorrekt brug af mobiltelefoner kan forårsage at brugeren eksponeres for højere strålingsintensitet end officielt tilladt:

“To assure safety, the Federal Government requires that cell phones meet radiofrequency (RF) exposure guidelines. If you carry or use your phone in a pants or shirt pocket or tucked into a bra when the phone is ON and connected to a wireless network, you may exceed the federal guidelines for exposure to RF radiation. Refer to the instructions in your phone or user manual for information about how to use your phone safely.”

Følgende er samme tekst oversat til Dansk:

"For sikkerhedens skyld, kræver Myndighederne at mobiltelefoner overholder grænseværdier for radiofrekvent (RF) eksponering. Hvis du bærer eller anvender din mobiltelefon i bukse- eller skjortelomme, eller placeret i brystholder når telefonen er TÆNDT og forbundet til et mobilnet, kan din eksponering overskride de officielle grænseværdier for RF stråling. Se venligst instruktionerne i mobiltelefonen eller brugsvejledningen for informationer om hvordan du bruger din mobiltelefon på en sikker måde"

Mobilindustriens sag hvilede på en påstand om at Berkeley ville tvinge industrien til at udtale sig på en måde den ikke var enig i — og at derfor var Berkeleys krav om advarsler i strid med industriens ytringsfrihed ift. forfatningens First Amendment.

Men samtlige tre dommere var uenige i mobilindustriens version af ytringsfriheden og afgjorde sagen til fordel for Berkeley og forbugernes ret til at kende til advarslerne om stråling. Dommerne mente at den lokale lovgivning understøttede og fremhævede den eksisterende føderale lov.

Basis for advarslen er, at mobiltelefonerne testes med en vis afstand til testmodellen og at det vil undervurdere strålings-eksponeringen i brugssituationer som beskrevet i advarselsteksten (og også når mobilen holdes i hånden og direkte mod hovedet under brug).
Test-afstanden varierer mellem fabrikanter alt fra 5 - 25mm.

Et Canadisk forbruger-TV program undersøgte fornyligt hvad der sker når populære mobiltelefoner testes med ingen afstand (nul mm.) mellem mobil og testmodellen. De fandt at strålingseksponeringen oversteg voldsomt ift. fabrikantens egen test. Klik her for at læse mere om det.

 

Kilder:
http://www.saferemr.com/2014/11/berkeley-cell-phone-right-to-know.html
http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/16-15141/16-151...

 

Oprettet 2017-04-22, h.e.