Nyheder

24.09.2016

De nordiske myndigheder fortsætter med kun at benytte opvarmningseffekt, når de vurderer radiofrekvent elektromagnetisk stråling, som den findes i wifi, mobilmaster, mobiler osv. Derfor er det muligt at sige, at de nye kraftigere systemer 4G og 5 G...

18.09.2016

Flere og flere engelske læger, forskere og andre videnspersoner advarer, som i mange andre lande, mod skadevirkninger fra radiofrekvent elektromagnetisk stråling.. Erica Mallery-Blyhe er hovedkilden i denne artikel i The Guardian. Artiklen er...

16.09.2016

Det er naturligvis glædeligt, at Weekendavisen har forsøgt at skrive en redelig artikel om  radiofrekvent elektromagnetisk stråling. Det er desværre blevet en artikel med for stor vægt på især profesor Christoffer Johansens troværdighed. En...

01.09.2016

Bølgerne går højere i Norge end i Danmark. Rådet har tidligere omtalt fire forskellige eksperters væsentlige kronik, der advarer om udbredelsen og brugen af for meget og forkert brug af radiofrekvent elektromagnetisk stråling. Gunnar Tjomlid er...

31.08.2016

Efter planen skulle WHO's ekspertpanel nu klassificere radiofrekvent elektromagnetisk felter (REMF)på alle områder og ikke, som for fem år siden, kun med vægt på cancer.. Men  panelets 25-30 forskere fik i maj en ny formand, den hollandske...

28.08.2016

Lektor cand.scient Sinette Kwee er i dag over 80 år gammel og ikke længere aktiv, men her er et meget tankevækkende interview med hende fra 2009. Hendes forskning blev stoppet, og det kan du høre mere om gennem linket nederst i den vedhæftede også...

27.08.2016

En af Norges pendanter til de to danske ingen-fare fortalere, overlæge Christoffer Johansen og enhedschef Mette Øhlenschlæger , svarede på kronikken i norske Dagbladet (forrige opslag). Det har to af de fire fagfolk nu svaret på. Det bringes først,...

24.08.2016

Det norske dagblad Dagbladet bringer en stærkt advarende kronik især mod den nuværende brug af radiofrekvent elektromagnetisk stråling og de gældende grænseværdier. Kronikken er skrevet af en cand.polit med it-kendskab, en højesteretsadvokat, en...

13.08.2016

Den 12. juli skev vi om franske myndigheders  stramninger for at beskytte især børn og unge mod radiofrekvent elektromagnetisk stråling. Nu har forskning.dk bragt en artikel om emnet skrevet af Karin Nørgaard, EHS-Foreninhgen. Den har gode links....

11.08.2016

Einar Flydal har med titlen "Kundskabsstatus - menneskabt stråling truer livsmiljøet" påtaget sig det store arbejde at samle mange af de tusinder af forskningsresultater, der mere eller mindre kraftigt advarer om  farerne ved elektromagnetiske...

Pages