DANSK SKOLE INDFØRER BESKYTTELSE AF SINE BØRN

Bjedstrup Skole og Børnehus, der ligger mellem Ry og Skanderborg, har som nok den første danske skole vedtaget en progressiv politik til beskyttelse af børnehavebørn og skoleelever mod den radiofrekvente elektromagnetiske stråling fra wifi o.lign. 
Det er nu ledelsens opgave at lave retningslinjer for, hvordan hele matriklen efterlever princippet, som skolebestyrelsen har besluttet. 
Rådet erfarer, at accesspoint i pædagogernes forberedelsesrum i børnehaven allerede er blevet sløjfet. Lige ved siden af dette rum, sover de mindste nemlig deres middagslur!

I skolen afleverer børnene deres telefoner om morgenen og får dem efter skoledagen. 

Der er to kilometer til nærmeste mobilmast, så den side af sagen er i al fald tryg på forhånd.

http://bjedstrupskole.skoleporten.dk/sp/file/69b576f3-c040-4d8a-a281-7eb...