5G Telelovgivning: Høringssvar fra Folkebevægelsen "Vi siger Nej til 5G i Danmark"

Nej til 5G i Danmark - Ja til livet

Folkebevægelsen "Vi siger Nej til 5G i Danmark" med 16.400 medlemmer havde dannet en komitée "Nej til 5G i Danmark - Ja til livet", som har fået udarbejdet et høringssvar hos advokat Christian F. Jensen, Bonnor Advokater, Holte.

Komiéen's formål var at samle penge ind til at hyre advokaten, så han kunne udarbejde høringssvar til udkast til ny telelovgivning 1. aug, 2020:

Læs høringssvaret her: Horingssvar-Vi-siger-nej-til-5G-gruppen.pdf

Find Facebook gruppen Folkebevægelsen "Vi siger Nej til 5G i Danmark" her:  https://www.facebook.com/groups/2244265522456587