Kronik om 5G antennelov

Dan og Lars ved dette om 5G. Men ved du det også?

Denne tekst handler om noget så tørt som Lov 42, der 2. behandles d. 1. dec. og vedtages d. 3. dec. og som beskriver 5G netværkets endelige lovliggørelse af udrulningen i hele landet. Men læs lige teksten alligevel. Indholdet er måske mere saftigt, end du umiddelbart tror!

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen er ansvarlig for den videre 5G udrulning i Danmark efter forhenværende minister på området Lars Chr. Lilholt. Både Dan og Lars er bekendt med og gjort opmærksom på alvoren af denne viden op til flere gange.

Vidste du, at når L42 vedtages, så kan du blive tvunget til at få installeret 5G antenner på dit hus eller på din matrikel? Og du kan ikke sige nej tak!

Vidste du, at strålingen fra næste generation af telenetværk – kaldet 5G - hverken er sundheds- eller miljøgodkendt? Det er de tidligere generationer heller ikke. Ej heller stråling fra mobiltelefoner, wifi, babyalarmer mm.

Vidste du, at Energistyrelsen antager, at 5G er sundhedsmæssig forsvarlig for mennesker og husdyr på baggrund af en teknisk godkendelse af 5G teknikken!

Vidste du, at ministeren skriftligt har meldt ud, at det ikke har været undersøgt om 5G antenneloven er i konflikt med gældende miljølovgivning?
Det betyder, at ministeren indrømmer at den trådløse EMF- stråling IKKE har været igennem en miljøvurdering eller en miljøgodkendelse i Danmark, ej heller i EU. Dette på trods af, at EU's miljøagentur karakteriserer EMF som værende et miljøtoksin!

Vidste du, at det juridisk vurderes, at 5G vil føre til brud på habitatdirektiverne, fugledirektiver samt diverse naturbeskyttelseskonventioner! Dette må betragtes som bevidst overgreb på sårbar natur samt biodiversitet!

Vidste du, at 5G på verdensplan vil øge CO2 produktionen voldsomt. Det estimeres til 250 megatons, svarende til 7 gange Sveriges totale CO2 udslip eller 25% af flytrafikkens CO2 udslip før Corona krisen. 5G-udrulningen vil trække tæppet helt og aldeles væk under Danmarks og Verdens CO2 klimamål.

Vidste du, at der slukkes for 5G om natten i kinesiske byer for at spare på elektriciteten, fordi 5G teknologien bruger 3½ gange mere elektricitet end 4G?

Vidste du, at når professor Lars Dittmann fra DTU siger, at 5G stråler mindre end 4G, så glemmer han at fortælle, at 5G bliver lagt oven på 2G, 3G og 4G og derved hæves det generelle strålingsniveau!

Vidste du, at telebranchen selv vurderer, at det elektromagnetiske strålingsniveau vil stige op til 20% udelukkende frem til 2025?

Vidste du, at tidligere regeringer samt ministrer på området er blevet oplyst om videnskabeligt anerkendte biologiske skader forvoldt af elektromagnetisk stråling; DNA skader og neurologiske skader mm., men har undladt at forholde sig til denne information i over 20 år?

Vidste du, at de eksisterende grænseværdier er fastsat af en privat NGO, ICNIRP, som fraskriver sig ansvaret for de anvendte grænseværdier som en sundhedsbeskyttelse! Selvom det er ICNIRP, Sundhedsstyrelsen konstant henviser til, når de forsvarer de uhyre høje strålingsniveauer som værende sundhedsmæssigt forsvarlige.

Vidste du, at ICNIRP er en NGO med tætte bånd til teleindustrien? Dermed må ICNIRP anses for at være inhabil!

Vidste du, at grænseværdierne, fastsat af ICNIRP, kun beskytter mod akutte opvarmningsskader fra én eneste strålingskilde og ej heller mod langtidspåvirkninger? Vi lever i en verden, hvor vi påvirkes af rigtig mange strålingskilder hele døgnet. Tænk på børn i en klasse med 25 tændte computere, 25 tændte mobiltelefoner, 25 tændte trådløse høretelefoner! Det summerer op til 75 strålingskilder! Hvor er ansvarligheden henne?

Vidste du, at grænseværdierne overholdes, men at disse er 3.000.000 gange højere end det strålingsniveau, som anerkendte forskere anbefaler de biologiske grænseværdier bør være for at beskytte mod langtidseffekter og cocktaileffekter.

Vidste du, at Sundhedsstyrelsen har opdateret egen hjemmeside nov. 2020 med følgende: “Forskere kan endnu ikke be- eller afkræfte, at eksponeringen fra mobiltelefoner udgør en sundhedsrisiko.”

Vidste du, at forsikringsbranchen i mange år har meldt klart ud, at de ikke forsikrer mod skader fra trådløs EMF-stråling og dermed også 5G. Strålingen betragtes hos toneangivende forsikringsselskaber samt genforsikringsselskaber som "high impact liability risk" NETOP på grund af helbredsrisici!

Vidste du, at når strålingsskaderne på befolkningen og naturen bliver anerkendt om nogle år, for det vil ske, så vil grænseværdierne blive sat ned med en faktor 10.000-3 million, hvilket i praksis betyder en tilbagerulning af 5G. En tilbagerulning vil svare til en ekspropriation, og dermed kan staten risikere at hæfte økonomisk for den enorme investering, teleindustrien har foretaget. Den regning sendes direkte videre til befolkningen – som er du og jeg!

Vidste du, at der er sagsanlæg og retssager på vej verden rundt for at få stoppet 5G – også i Danmark?

... ovenstående ved både Dan Jørgensen og Lars Chr. Lilleholt

udmærket godt!

 

 

Skrevet af:
Pernille Schriver, cand.scient.biolog og miljøvejleder,
Thomas Graversen, elektronikingeniør med speciale i digital signalbehandling,
Henrik Eiriksson, it-specialist, researcher.