5G Telelovgivning: Høringssvar fra EHS Foreningen

EHS foreningen

EHS Foreningen har indgivet 1. høringssvar til udkast til ny telelovgivning 31. juli 2020.

Flere organisationer har reageret skarpt på den nye mastelov i høring i forbindelse med 5G udrulningen. EHS Foreningen har især reageret på totalt fravær af foranstaltninger ifm. sikkerhed og hensyn til udsatte borgere.

Hele høringssvaret kan downloades nedenfor som pdf-fil, men her gengives kort de opridsede problemer som lovgivningen skaber.

Her er problematikerne kort:

  1. EHS er en funktionsnedsættelse og dermed at betragte som et handicap. Der nedlægges påstand om borgere med EHS, såfremt loven vedtages, får krænket deres menneskerettigheder jf. Handicapkonventionens præambel afsnit c, e, g, h og n samt artikel 1.
  2. Borgere med EHS er beskyttet af Europarådets resolution 1815 Artikel 8.1.4.. Der nedlægges påstand om at beskyttelse af denne patientgruppes særlige behov ikke varetages i lovforslaget.
  3. Forsigtighedsprincippet er tilsidesat jf. Europarådets resolution 1815 artikel 5 og 8.4.3.Forsigtighedsprincippet bør indarbejdes i lovforslaget.
  4. Børn og unge bliver ikke beskyttet, jf. Europarådets resolution 1815 8.1.1., hvorfor der nedlægges påstand om at lovforslaget i væsentlig grad afviger herfra, hvorfor det bør indarbejdes i lovforslaget.
  5. Effekttætheden bliver ikke reduceret, jf. Europarådets resolution 1815 8.1.1., hvorfor der nedlægges påstand om at lovforslaget i væsentlig grad afviger herfra, hvorfor det bør indarbejdes i lovforslaget.
  6. Den elektromagnetiske stråling medfører skader på mennesker og strider derfor i væsentlig grad mod menneskerettighedernes artikel 1 og artikel 8., hvorfor det bør indarbejdes i lovforslaget.

Læs resten af høringssvaret og argumenterne nedenfor i EHS foreningens høringssvar:

Høringssvar-mastelov-EHS-Foreningen2020.pdf

bilag 1 5G Responsum.pdf
bilag 2 Elektromagnetisk hypersensitivitet i Danmark 2019.pdf