Nyheder

20.08.2014

Publiceret i Jyllands Posten 20.08.2014
AF Helge Volkmann, læge | Carsten Vagn-Hansen, læge | John Jalving, speciallæge, lektor emeritus | Søren Lillesøe, PR-konsulent, forfatter, Morelhaven 34, Taastrup

Med mange mobilmaster og wifi-spots overalt...

15.08.2014

Nu åbner amerikanske myndigheder for at mobilstråling faktisk kan skade. Skråsikkerheden er væk. Ændringerne kan læses i de nye svar på FAQ her. Selve linket findes nede i teksten, men her finder du først lidt forklaring og så en ordret afskrift af...

21.07.2014

Mikrobølgestrålerne/mobilstråler/radiofrekvent er særligt farlige for børn. Nedenfor er en oversættelse af det dokument, der linkes til.
WHOs Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) erklærede i 2011 MWR, mikrobølgestråling som klasse 2B (=...

20.07.2014

Canadisk højesteret har givet en delstat ret i, at der er nok forskning, der viser, at mobilmaster er skadelige, selv om de lever op till gældende grænseværdier. En gruppe beboere i en lille by har dermed vundet en sejr, der kan få stor betydning....

07.07.2014

Nu har endnu et stort teleselskab, australske Telstra, fået kolde fødder og har sendt en advarende SMS mod elektromagnetiske felter til sine kunder, sandsynligvis for i fremtiden at kunne imødegå sagsanlæg.
Husk endelig at linke til Telstras...

01.07.2014

Australsk tv-station viser i dette korte indslag meget fint , hvorfor det er en god ide at bruge kabler i stedet for wifi blandt især børn og unge. Og at flere lande har fundet ud af det. Det er jo ikke bevist, at wifi er sikkert, men tværtimod en...

27.06.2014

Den vidende professor Dariusz Leszczynski kæmper i Finland sine kampe med de finske myndigheder for at trænge igennem med nogle af de alvorlige advarsler mod mobilstråling. Også i Finland misinformeres beslutningstagere og befolkningen. STUK svarer...

21.06.2014

Der er mange lighedspunkter mellem uvidenheden/fortrængningen om wifis skadelige virkninger og tobakkens før i tiden.
Denne video er særligt velegnet til unge mennesker, og der er de rigtige råd til sidst. Er på engelsk.
 

02.06.2014

I den belgiske by Gent er en beslutningtager er kommet igennem med at beskytte byens 0-3 årige mod wi-fi.  Forbuddet gælder kun i institutioner, dagpleje og den slags.Måske smitter det af på benyttelsen i hjemmene. Kablede forbindelser er stadig...

21.05.2014

En russisk far har vundet en sag, så en mobilmast kun 20 meter fra hans hus fjernes af  hensyn til hans børn. Russerne er i forvejen foran. Landets  grænseværdier for radiofrekvent stråling er i dag 100.000 mikroWatt per m2 kropsoverflade, mens den...

Pages