Nyheder

19.10.2013


I en større offentlig bekendtgørelse den 15. oktober 2013 advarer ANSES, det franske agentur for Fødevarer, Miljø- og Arbejdsmedicin, befolkningen og råder til, at man mindsker sin eksponering for stråling fra mobiltelefoner.
Advarslen bygger på...

06.10.2013

Ny undersøgelse viser at hjerneaktiviteten påvirkes af 4G mobilstråling i løbet af kun 30 minutter. Nyere smart-phones anvender 4G teknologien.
Den første undersøgelse af korttids virkningerne af stråling fra 4G mobiltelefoner (også kaldet LTE) er...

26.09.2013

Der er en klar og utvetydig sammenhæng mellem barnets adfærdsvanskeligheder og moderens brug af mobiltelefon under graviditeten.
University of California har analyseret den danske fødselskohorte på over 28.000 danske børn, fordi WHO har meldt ud, at...

27.08.2013

Debat artikel af Jan HIllers bragt i Fyens Stifttidende 13.07.2013
Her i Odense taler vi jævnligt om, hvordan vi kan profilere byen og tiltrække flere mennesker med skattekroner.
Det er de sædvanlige travere, der trækkes frem på forskellig vis, men...

27.08.2013

Debat artikel bragt i Psykolog Nyt nr.: 13, 2013
Tak til Nikolaj Lunøe for at påpege i sit indlæg ”Bag diagnoserne” (Psykolog Nyt 12/2013), at bla. psykologer har ”fagchauvinistiske fordomme”, når vi kun søger forklaringer i sociale, kulturelle og...

04.08.2013


Flere canadiske forskere beskyldes for interessekonflikter.
Det panel, som skal foretage uafhængig ekspertvurdering af Health Canadas normer omkring radiofrekvens emissioner er ramt af skandaler.
Panelet består af otte eksperter på området og de...

17.07.2013

Wiens Lægeforening i Østrig har lavet en plakat til lægekonsultationer som advarer om helbredsskader fra mobilstråling.
Plakaten viser en række simple råd til at begrænse sin eksponering for stråling fra mobiltelefoner og trådløse apparater....

17.05.2013

Fem piger fra 9. klasse på Hjallerup skole i nordjylland har med et forsøg vist at stråling fra trådløse Wi-Fi routere skader væksten i karse. Det har vakt interesse blandt forskere internationalt.
Karse er normalt en plante der vokser uden...

30.04.2013

I den amerikanske stat Maine er der fremsat et lovforslag om at kræve advarselsmærkning af mobiltelefoner, specielt for at beskytte børn og unge mod skadevirkninger af stråling.
Forslaget kaldes for "Children’s Wireless Protection Act" og kommer i...

30.04.2013

Den finske Professor og mobilstrålingsforsker Dariusz Leszczynski kræver at de officielle grænseværdier sænkes som en konsekvens af Verdenssundhedsorganisationen WHOs opklassificering af kræftrisikoen ved mobilstråling.
Prof. Leszczynski nævner at...

Pages