Nyheder

18.12.2011

Russisk forskning viser, at mobilbrugende børn bliver mere trætte og får nedsatte kognitive funktioner i forhold til ikke-mobilbrugende børn.http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/russian-res...
Rådet for Helbredssikker...

15.12.2011

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser en stigning i hjernekræft på 40% for mænd og 29 % for kvinder i perioden 2001-2010.
Sundhedsstyrelsen henfører stigningen til bedre diagnostik, men den forklaring skydes ned af den anerkendte kræftforsker og professor...

14.12.2011

Oplæggets indhold var: Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder.
Repræsentanterne for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation oplevede det afholdte møde, som både spændende og konstruktivt.
Rådets oplæg...

13.12.2011

Der opsættes mobilmaster landet over, som sender på frekvensen 800 Mhz.http://ing.dk/artikel/124934-her-er-vaernet-mod-muligt-stoejhelvede-fra-...

01.11.2011

Du kan være med til at få trådløs telekommunikation, der ikke er sundhedsskadelig, på dagsordenen.

DR kører i øjeblikket Danmarks største og åbne tænketank. Hvis du stemmer på forslaget på linket herunder, er du med til at bringe sagen på...

Pages