Nyheder

06.08.2020


 
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har udarbejdet og indgivet 1. høringssvar til udkast til ny telelovgivning 1. aug, 2020.
Download høringssvaret samt bilag, her:
Horingssvar-5G-lovforslag-RFHT-endelig-version.pdf
Bilag_Brev-til-...

06.08.2020


Oplysningsforbundet Mayday har indgivet 1. høringssvar til udkast til ny telelovgivning 30. juli, 2020:
Høringssvar-Oplysningsforbundet-May-Day.pdf

Endelig konklusion
Med henvisning til denomtalte forskning, problematikken om manglende miljø-og...

06.08.2020


Folkebevægelsen "Vi siger Nej til 5G i Danmark" med 16.400 medlemmer havde dannet en komitée "Nej til 5G i Danmark - Ja til livet", som har fået udarbejdet et høringssvar hos advokat Christian F. Jensen, Bonnor Advokater, Holte.
Komiéen's formål...

04.05.2020

I Belgien går det ikke så godt for teleindustrien at holde lægerne nede. Det useriøse organ ICNIRP, som "vejleder" blandt andre de danske sundhedsmyndigheder, har mistet troværdigheden der, så udrulningen af 5 G er på stand by.
Læs her deres opråb...

27.02.2020


Den Spanske ombudsmand har afgjort at den Nationale 5G handlingsplan ikke har taget hensyn til miljøaspekter.
Det kan få stor betydning for hele Europa at den spanske Nationale 5G handlingsplan ikke har taget hensyn til miljøaspekter, da flere...

27.02.2020

Som en del af det fælles globale initiativ "5G Global Protest Day 25. jan 2020" blev det aftalt internationalt, at den internationale ”Stop 5G on Earth and in Space” appel skulle afleveres til de enkelte landes myndigheder, samt til FN i Geneve og i...

17.02.2020

Den irske presseombudsmand har givet medhold i, at New York Times er utroværdige, når dets journalister miskrediterer modstanden mod udbredelsen af 5G.https://tabttraad.home.blog/2020/02/16/presseombudsmand-new-york-times-l...

12.02.2020

Der er grund til at bekymre sig for 5G-teknologiens mulige effekter på menneskers sundhed og miljøet, og udrulningen kan kompromittere grundlæggende rettigheder.
Det er nogle af budskaberne i en ny, såkaldt briefing, som Europa-Parlamentets...

08.01.2020

Aktindsigt i "alle 5G-relevante skriftlige korrespondance mails og beskeder mellem Energiministeriet og Sundhedsministeriet, herunder styrelser."
Afgørelse om aktindsigt
Du har den 13. marts 2019 anmodet om aktindsigt i ”alle 5G-relevante...

07.12.2019


En skelsættende dag forløb den 24. nov. i 4 nordiske lande, som tegn på, at Stop 5G Folkebevægelsen i Danmark, i Norden og internationalt har fået momentum og tyngde og skubber nu til den længe ventede og alarmerende manglende debat og dialog om...

Pages