Aktindsigt mellem Energiministeriet og Sundhedsministeriet om 5G-relevant korrespondance

Aktindsigt i "alle 5G-relevante skriftlige korrespondance mails og beskeder mellem Energiministeriet og Sundhedsministeriet, herunder styrelser."

Afgørelse om aktindsigt
Du har den 13. marts 2019 anmodet om aktindsigt i ”alle 5G-relevante skriftlige korrespondance mails og beskeder mellem Energiministeriet og Sundhedsministeriet, herunder styrelser”, og du har endvidere anmodet om en relevant journaloversigt i henhold til forespørgslen.

Energistyrelsen vedlægger akt nr. 2-6, 8-12, 15-17 og 19-23 samt brev fra Energistyrelsen til Sundhedsstyrelsen fra sag nr. 2019-84889 vedr. kommunikation med Sundhedsstyrelsen. Energistyrelsen har ingen korrespondance med Sundheds- og Ældreministeriet.

Akter uden for aktindsigtsanmodningen
Nedenstående akter indeholder ikke kommunikation med Sundhedsstyrelsen og er derfor ikke vedlagt.

  • Akt nr. 1 indeholder Energistyrelsens bidrag til energiministerens presseberedskab.
  • Akt nr. 7 indeholder forskellige spørgsmål fra Energistyrelsen til Teleindustrien omkring udrulning af 5G.
  • Akt nr. 13 indeholder en intern videresendelse af brev fra Teleindustrien.
  • Akt nr. 14 indeholder en forlængelse af fristen for bemærkninger fra Teleindustrien.
  • Akt nr. 18 indeholder en intern kommunikation i Energistyrelsen om behovet for at mødes med Sundhedsstyrelsen.

Dokument undtaget Fra akt nr. 22 er der undtaget et dokument. Det drejer sig om det dokument, som er vedhæftet e-mailen, der udgør akten. Dokumentet indeholder et udkast til presse-beredskab, som Energistyrelsen har udarbejdet til Energi-, Forsynings- og Klima-ministeriet. Dokumentet er undtaget fra aktindsigten, idet der er tale om et internt dokument, der er udvekslet mellem et ministeriums departement (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet) og en af dets underordnede myndigheder (Energistyrelsen) samt et andet ministerium (Sundhedsstyrelsen under Sundheds- og Ældreministeriet). Oplysningerne er udvekslet på et tidspunkt, hvor energi-, forsynings- og klimaministeren har haft behov for embedsværkets rådgivning.
Ud over dokumenter omfattet af aktindsigten vedlægger Energistyrelsen i medfør af princippet om meroffentlighed et brev, som efter anmodningen om aktindsigt er sendt fra Energistyrelsen til Sundhedsstyrelsen (den 19. marts 2019).

Klagevejledning
Klage over afgørelsen om at undtage et dokument fra akt nr. 22 kan sendes til:
(se detalier her)

Klik på Akt nummer for at åbne sagsakten. De røde numre er afviste aktindsigter.

Aktindsigtsoversigt sorteret efter Dato
Akt nr. Dato Titel Akt ID # Parter Til Kommentar
9 06-11-2018 Invitation til møde 1790751 1      
18 06-11-2018 VS: Møde mellem SST og ERST om udrulning af 4G m.v. 1790765 1     Aktindsigt afvist
17 08-11-2018 Forslag til mødedatoer 1790763 1      
8 13-11-2018 Fastlæggelse af mødedato 1790750 1      
16 07-12-2018 Udkast til 5G-handlingsplan 1790762 2      
7 19-12-2018 Spørgsmål til TI vedr. udrulning af 5G 1790749 1     Aktindsigt afvist
6 20-12-2018 Kvittering for SST's bemærkninger 1790748 1      
15 20-12-2018 Bemærkninger fra SST 1790761 1   Theresa Flint-Hallas
(Sagsbehandler, THG)
 
14 16-01-2019 Anmodning om input fra TI 1790760 1     Aktindsigt afvist
5 22-01-2019 Status vedr. 5G-handlingsplan 1790746 1      
13 25-01-2019 Bidrag fra TI vedr. stråling 1790757 2     Aktindsigt afvist
4 08-02-2019 Materiale vedr. forventet eksponeringsniveau ifm udrulning af 5G 1790743 4      
12 15-02-2019 Sundhedsstyrelsens kommentarer vedr. 5G 1790756 2   Energistyrelsen (ens@ens.dk);
Theresa Flint-Hallas
(Sagsbehandler, THG)
 
3 26-02-2019 Forslag til beskrivelse af ansvarsfordeling 1790739 1      
2 27-02-2019 Forslag til mødedatoer 1790738 1      
10 27-02-2019 Mødedatoer passer ikke 1790753 1   Theresa Flint-Hallas
(Sagsbehandler, THG)
 
11 27-02-2019 Forslag til mødedatoer 1790755 1      
20 01-03-2019 Forslag til møde 1791199 1      
21 04-03-2019 Deltagere i møde 1791203 1   Kasper Nyrup Madsen (Sagsbehandler, THG)  
19 05-03-2019 Borgerhenvendelser om 5G og sundhed 1790768 4   Gregers Koldby Nielsen
(Sagsbehandler MSCJ)
 
1 08-03-2019 Presseberedskab om mobilstråling 1790737 2     Aktindsigt afvist
22 08-03-2019 Bemærkninger til presseberedskab 1791220 2     Dokument undtaget
23 14-03-2019 Noter fra møde med SST 1791231 2      

Download aktindsigten (.zip fil): AKTINDSIGT.ZIP

Aktindsigten er søgt af David Wedege Petersen.