Nyheder

22.01.2017


Antallet af nye diagnoser af hjernekræft er steget igen, viser nye tal for 2015 fra Sundhedsdatastyrelsen.
Siden 1990 er der sket en fordobling i antallet af personer diagnosticeret med kræft i centralnervessystemet og i hjernen. Sammenlignet med...

20.01.2017

Især de nordiske lande er stadig meget faste i kødet overfor diverse påvisninger af, at gældende grænseværdier er alt, alt for høje, hvis befolkningen skal få nogen beskyttelse mod skadelig eksponering fra radiofrekvent elektromagnetisk stråling (...

14.01.2017

Bjedstrup Skole og Børnehus, der ligger mellem Ry og Skanderborg, har som nok den første danske skole vedtaget en progressiv politik til beskyttelse af børnehavebørn og skoleelever mod den radiofrekvente elektromagnetiske stråling fra wifi o.lign...

11.01.2017

Det er da godt ,der i det mindste er et "landsdækkende" dagblad, der ind i mellem tager denne væsentlige problematik op. Her er det ved at bringe et kompetent læserindlæg. Det ikke særligt meget læste ARBEJDEREN har faktisk jævnligt læseværdige...

10.01.2017

Stålradialdæk, som er de mest udbredte, producerer stærkere elektromagnetiske felter, end hvad flere eksperter mener, vi skal udsættes for. Men for denne strålingskilde er der løsninger.
Einar Flydal beskriver her forskningen og modstanden og som...

23.12.2016

(Version revideret 24. dec kl 9.30) Den norske regering har netop vedtaget en ny strålingsforskrift. På nogle  områder er den lidt anderledes endhvad Statens Strålevern hidtil har praktiseret. Det er glædeligt, at det norske Helse- og...

15.11.2016

Det vrimler med studier, der påviser skader, som slet ikke burde forekomme, hvis den absurde, gældende grænseværdi virkelig var valid. Herunder er en liste. Den stammer fra en hjemmeside med flere vigtige informationer og er fundet af Einar Flydal,...

14.11.2016

Det er især tre antagelser, der er årsagen til, at f.eks. Sundhedsstyrelsen ikke ser sig nødsaget til at skride ind overfor den radiofrekvente stråling fra f.eks wi-fi og mobilmaster.
De tre antagelser er:
Ikke-ioniserende stråling har for lidt...

12.11.2016

Svendborg Kommune vil af de bedste grunde, men med stor uvidenhed, tvinge alle kommunens børneinstitutioner til at indføre tablets. En børnehave baseret på Rudolf Steiner-pædagogik  har bedt om at slippe for det, men forvaltningen sagde i første...

10.11.2016

Desværre er det et svensk medlem af deres Rigsdag, der er kommet med dette tiltrængte forslag. Socialdemokraten har de rigtrige argumenter. Bemærk også, at der er en afstemning  blandt læserne, der i skrivende stund viser cirka lige mange for og...

Pages