HJERNEKRÆFT STIGER I DANMARK

Antallet af nye diagnoser af hjernekræft er steget igen, viser nye tal for 2015 fra Sundhedsdatastyrelsen.

Siden 1990 er der sket en fordobling i antallet af personer diagnosticeret med kræft i centralnervessystemet og i hjernen. Sammenlignet med 2003 er antallet nye tilfælde i 2015 steget med 75%. 2003 var året hvor 3G mobiltelefoni blev introduceret i Danmark.

Tallene fra Sundhedsdatastyrelsen1 adskiller desværre ikke god- og ondartede hjernekræft typer, men data fra lande som USA2 og Holland3 viser at der dér er sket en stigning i den mest ondartede hjernekræft — såkaldt glioblastoma — hvor overlevelsesprognosen er meget lav. Et stort forskningsprojekt4 fra USA's National Toxicology Programme fandt fornyligt en sammenhæng mellem mobilstråling og øget forekomst af hjernekræft i dyr.

Mobiltelefoner er stadig en mulig forklaring

Den udbredte og daglige brug af mobiltelefoner er stadig en mulig forklaring og flertallet af store undersøgelser ud i brug af mobiltelefoner og kræft, har fundet sammenhæng mellem ”storforbrug” (dvs. 30 min. om dagen over 10-årig periode) og mindst en fordobling af risikoen for at blive diagnosticeret med svulster af typen gliom — en type hjernekræft der udgør 80% af alle ondartede svulster. Men den definition af ”storforbrug” er mere som nudagens gennemsnitsforbrug — specielt blandt unge mennesker.

En svensk undersøgelse5 har konkluderet at unge som begynder sit brug af mobiltelefon før 20 års alderen, har fem gange øget risiko for senere at blive diagnosticeret med hjernekræft. Den svenske forskning, under ledelse af Dr. Lennart Hardell, blev af Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2011 hædret for at være af bedste kvalitet ifm. WHO's klassificering6 af radiofrekvent (mobil) stråling som ”muligt kræftfremkaldende for mennesker”.

Bedre diagnostik næppe årsagen

Da Kræftens Bekæmpelse i 2012 meldte ud om en ”voldsom stigning i nye tilfælde af aggressiv hjernekræft7, udtalte en tidl. leder i Kræftens Bekæmpelse, Dr. Joachim Schüz, til fagbladet Microwave News at han ikke mente at stigningen kunne skyldes bedre diagnostik8. Dr. Christoffer Johanssen, også fra Kræftens Bekæmpelse, udtalte at de data som viste den store stigning er ”sande og valide8. Altså: en ægte stigning der ikke blot skyldes at lægerne er blevet bedre til at opdage nye tilfælde af hjernekræft.

 

Oprettet: 2017-01-22. h.e.

Kilder og referencer:

1). Officielle statistikker for nye kræfttilfælde 2009-2015:
http://esundhed.dk/sundhedsregistre/CAR/CAR01/Sider/Tabel.aspx
(se under "120 Hjerne, centralnervesystem og øje")

2). http://www.worldneurosurgery.org/article/S1878-8750%2811%2900686-3/abstract

3). http://www.ejcancer.com/article/S0959-8049%2814%2900718-7/abstract

4). http://microwavenews.com/news-center/ntp-cancer-results

5). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19513546

6). http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970...

7). https://web.archive.org/web/20121128153253/http://www.cancer.dk/Nyheder/...
(note: Kræftens Bekæmpelse fjernede denne artikel fra deres hjemmeside, men linket foroven er til en kopi i internet-arkivet).

8). http://microwavenews.com/short-takes-archive/spike-brain-cancer-denmark