MOBILEN ØDELÆGGER DNA I ÆG

Et ti år gammelt græsk forsøg ser ud til meget troværdigt at påvise, at strålingen fra mobiler laver alvorlige DNA-skader. Det vanskeligt konstruerede forsøg fokuserede på bananfluers æggestokke og i cirka halvdelen skete større eller mindre drastiske DNA-skader. Dengang var teknologierne og antennerne af typen GSM 900 og GSM 1800, der forlængst er erstattet af meget mere intense og pulserende typer.
Den skadelige virkning er både sandsynliggjort før og ikke mindst siden, men som Einar Flydal nævner, er det en forbenet gammel og uddateret videnskabelig tankegang, der gør, at Norge, ligesom Danmark, stadig har helt utilstrækkeligt for høje grænseværdier.
Desværre har den hovedrige industri og dens effektive lobbyvirksomhed stadig den dominerende indflydelse gennem købte forskere og stædige forskere samt påvirkelige politikere - og redaktører.

Både det norske organ,der skal vejlede de folkevalgte (og befolkningen), og det danske Sundhedsstyrelsen Statens Institut for Strålesikkerhed er uden egentlig ekspertise på dette vigtige -ja, livsvigtige - område. Både påvist og erkendt.(http://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/sis-ekspertise-uden-e...)

https://einarflydal.files.wordpress.com/2017/04/eflydal-20170420-trc3a5d...