Nyheder

17.05.2013

Fem piger fra 9. klasse på Hjallerup skole i nordjylland har med et forsøg vist at stråling fra trådløse Wi-Fi routere skader væksten i karse. Det har vakt interesse blandt forskere internationalt.
Karse er normalt en plante der vokser uden...

01.05.2013

Rådets medlemmer psykolog Eva Theilgaard Jacobsen og psykolog Susanne Bølling holdt et oplæg for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg d. 19. marts 2013 om den tiltagende forværring af befolkningens sundhedstilstand med fokus på neurologiske...

30.04.2013

To år efter at Verdenssundhedsorganisationen WHO opklassificerede stråling fra trådløs teknologi som 2B muligt kræftfremkaldende er monogrammet, dvs. den videnskabelige basis for klassifikationen, endelig publiceret.
Det 430 sider lange dokument...

30.04.2013

I den amerikanske stat Maine er der fremsat et lovforslag om at kræve advarselsmærkning af mobiltelefoner, specielt for at beskytte børn og unge mod skadevirkninger af stråling.
Forslaget kaldes for "Children’s Wireless Protection Act" og kommer i...

30.04.2013

Den finske Professor og mobilstrålingsforsker Dariusz Leszczynski kræver at de officielle grænseværdier sænkes som en konsekvens af Verdenssundhedsorganisationen WHOs opklassificering af kræftrisikoen ved mobilstråling.
Prof. Leszczynski nævner at...

03.04.2013

Et ny undersøgelse viser at børn der bruger mobiltelefoner og som også er udsat for bly, har betydelig større risiko for at udvikle ADHD end andre bly-udsatte børn der kun bruger mobiltelefoner enten meget lidt, eller slet ikke.
Undersøgelsen fandt...

21.03.2013

Ved tredje offentlige møde om revision af landets skolebudget vedtaget et ændringsforslag fra Isabelle Attard fra partiet De Grønne.
Ændringsforslaget slår fast, at den digitale infrastruktur der er skabt indenfor den offentlige sektor og skoler og...

11.03.2013

Patent på en metode til at reducere strålingen fra trådløse WI-FI routere blev givet SwissCom i 2003. SwissCom er et stort schweizisk teleselskab.
I patent-teksten står der bl.a. at "elektro-smogs påvirkning af kroppen er et kendt problem". I...

27.02.2013

Den belgiske Sundhedsminister Laurette Onkelinx vil indføre lovgivning der forbyder salg af mobiltelefoner til børn under 7 år og det forbydes at annoncere mobiltelefoni målrettet børn under 14 år. Desuden skal forhandlere af mobiltelefoner oplyse...

25.02.2013

Kræftens Bekæmpelses undersøgelse om mobiltelefoner og kræftrisiko, den såkaldte "Danish Cohort study", kræves trukket tilbage. Undersøgelsen fandt ingen sammenhæng mellem at have abonnement på mobiltelefon og øget risiko for kræft, men...

Pages