Nyheder

26.09.2013

Der er en klar og utvetydig sammenhæng mellem barnets adfærdsvanskeligheder og moderens brug af mobiltelefon under graviditeten.
University of California har analyseret den danske fødselskohorte på over 28.000 danske børn, fordi WHO har meldt ud, at...

27.08.2013

Debat artikel af Jan HIllers bragt i Fyens Stifttidende 13.07.2013
Her i Odense taler vi jævnligt om, hvordan vi kan profilere byen og tiltrække flere mennesker med skattekroner.
Det er de sædvanlige travere, der trækkes frem på forskellig vis, men...

27.08.2013

Debat artikel bragt i Psykolog Nyt nr.: 13, 2013
Tak til Nikolaj Lunøe for at påpege i sit indlæg ”Bag diagnoserne” (Psykolog Nyt 12/2013), at bla. psykologer har ”fagchauvinistiske fordomme”, når vi kun søger forklaringer i sociale, kulturelle og...

04.08.2013


Flere canadiske forskere beskyldes for interessekonflikter.
Det panel, som skal foretage uafhængig ekspertvurdering af Health Canadas normer omkring radiofrekvens emissioner er ramt af skandaler.
Panelet består af otte eksperter på området og de...

17.07.2013

Wiens Lægeforening i Østrig har lavet en plakat til lægekonsultationer som advarer om helbredsskader fra mobilstråling.
Plakaten viser en række simple råd til at begrænse sin eksponering for stråling fra mobiltelefoner og trådløse apparater....

17.05.2013

Fem piger fra 9. klasse på Hjallerup skole i nordjylland har med et forsøg vist at stråling fra trådløse Wi-Fi routere skader væksten i karse. Det har vakt interesse blandt forskere internationalt.
Karse er normalt en plante der vokser uden...

30.04.2013

To år efter at Verdenssundhedsorganisationen WHO opklassificerede stråling fra trådløs teknologi som 2B muligt kræftfremkaldende er monogrammet, dvs. den videnskabelige basis for klassifikationen, endelig publiceret.
Det 430 sider lange dokument...

30.04.2013

I den amerikanske stat Maine er der fremsat et lovforslag om at kræve advarselsmærkning af mobiltelefoner, specielt for at beskytte børn og unge mod skadevirkninger af stråling.
Forslaget kaldes for "Children’s Wireless Protection Act" og kommer i...

30.04.2013

Den finske Professor og mobilstrålingsforsker Dariusz Leszczynski kræver at de officielle grænseværdier sænkes som en konsekvens af Verdenssundhedsorganisationen WHOs opklassificering af kræftrisikoen ved mobilstråling.
Prof. Leszczynski nævner at...

01.05.2013

Rådets medlemmer psykolog Eva Theilgaard Jacobsen og psykolog Susanne Bølling holdt et oplæg for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg d. 19. marts 2013 om den tiltagende forværring af befolkningens sundhedstilstand med fokus på neurologiske...

Pages