Gravid mobilsnak skader

Der er en klar og utvetydig sammenhæng mellem barnets adfærdsvanskeligheder og moderens brug af mobiltelefon under graviditeten.

University of California har analyseret den danske fødselskohorte på over 28.000 danske børn, fordi WHO har meldt ud, at elektromagnetisk stråling for eksempel fra mobiler kan føre til mange alvorlige sygdomme, især hos børn, hvor hjerneskallen er tyndere, og WHO har derfor understreget behovet for forskning på dette område.

Forskerne i Californien brugte en standardanalyse, som kaldes for the Strengths and Difficulties Questionnaire.

Hvis mødrene brugte mobiltelefon under graviditeten, og mens børnene var små, fandt man en lang række adfærdsvanskeligheder hos deres børn, af følgende fire typer:
emotionelle, opførselsrelaterede,hyperaktive og relateret til social adfærd, herunder problemer med kammerater.

Undersøgelsen har oven i købet taget højde for de faktorer, som kunne have indflydelse på resultaterne, i dvs. rygning, længde af ammeperiode, manglende opmærksomhed fra moderen, mindre tid sammen med barnet, moderens og faderens fortid mht. psykiske og mentale sygdomme, moderens og faderens mentale evner og adfærdsproblemer, da de selv var børn, om barnet var født for tidligt
eller for sent og moderens stressniveau under graviditeten.

Men selv efter at man har taget højde for disse faktorer og trukket deres effekt fra i de statistiske beregninger, når forskerne frem til, at der er en klar og utvetydig sammenhæng mellem barnets adfærdsvanskeligheder og moderens brug af mobiltelefon under graviditeten, samt mens børnene er små.

Man fandt, at disse børn havde 40 procent mere af de nævnte adfærdsvanskeligheder (og hvis børnene også selv brugte mobiltelefon, steg dette tal til 50 procent).

Mange studier viser, at strålingen ud over ADHD kan medføre bla. hovedpine, indlæringsvanskeligheder, hukommelsesbesvær, uregelmæssig hjerterytme og søvnforstyrrelser.

Eksempelvis har man netop her i august publiceret et nyt forskningsprojekt, hvor man i over to år har fulgt over 2000 børn og fundet ud af, at brug af mobiltelefon fører til øget risiko for ADHD.

Desværre har Danmark endnu ingen lovgivning, som har til formål at beskytte børn mod elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner.

Mange lande er længere fremme i udviklingen.

For eksempel vil man i Belgien forbyde at målrette design og salg af mobiltelefoner til børn under syv år, og mobiltelefoner må ikke optræde i spil til denne aldersgruppe.
Desuden må der ikke føres annoncekampagner for mobiltelefoner til børn under 14 år. Forhandlere og teleselskaber skal fremover oplyse om strålingsniveauerne.

Ifølge den belgiske sundhedsminister Laurette Onkelinx viser internationale undersøgelser klart, at mobilstråling kan være kræftfremkaldende.

Indtil regeringen griber ind må vi anbefale, at man praktiserer forsigtighedsprincippet, især når det gælder vores børn, som er mest udsat.

Af Charlotte Bech -læge
John Jalving -læge
og Ellen W. Ohlsen - EHS Foreningen af el-overfølsomme

(først publiceret 2013-08-21 i Fyens Stiftstidende)