Miljøgifte bag diagnoserne

Debat artikel bragt i Psykolog Nyt nr.: 13, 2013

Tak til Nikolaj Lunøe for at påpege i sit indlæg ”Bag diagnoserne” (Psykolog Nyt 12/2013), at bla. psykologer har ”fagchauvinistiske fordomme”, når vi kun søger forklaringer i sociale, kulturelle og - må jeg tilføje - psykologiske og genetiske årsager på den eksplosive øgning af bl.a. ADHD, autisme, multiple kropslige symptomer, stress og depression, og at miljøgifte kan være en ekskommunikeret forklaring på den stadigt øgede psykiatriske diagnosticering.

Fx nævner han, at bly tilsat benzin faktisk var årsag til den store stigning i voldskriminalitet i byerne efter 2. verdenskrig - en stigning, som faldt brat igen, da bly blev forbudt. I dag er der andre giftstoffer i miljøet. At det ikke sættes i forbindelse med det stærkt stigende antal hjerneskadede mennesker, som i stedet psykiatriseres, er en blind plet af enorme dimensioner.

Foruden at være neurotoksisk er bly klassificeret af WHO som en Gruppe 2B ”muligt kræftfremkaldende” agens, ligesom dioxin og DDT. Også andre, ikke-kemiske miljøgifte, bl.a. ikke-ioniserende elektromagnetiske felter/ stråling, EMF/EMR, fra såvel lavfrekvens elektricitet som fra den trådløse radiofrekvente telekommunikationsteknologi er klassificeret som ”muligt kræftfremkaldende”.
I dag eksponeres alle 24/7 for EMF/EMR, som absorberes i kroppen og blandt mange biologiske effekter åbner blodhjerne-barrieren, så giftstoffer slipper ind i hjernen.

EMF/EMR og kemiske stoffer har således en synergieffekt.

I 2012 udgav de fremmeste internationale EMF/EMR-forskere den udvidede Bioinitiative Rapport som dokumenterer (www.bioinitiative.org), at EMF/EMR er en årsagsfaktor til ADHD, autisme, Alzheimers, ALS, infertilitet, kræft og multiple kropslige symptomer og sygdom (EHS, på dansk el-overfølsomhed) - sygdomme, som alle er øget eksplosivt under den trådløse revolution. Fx anslår WHO, at 3-6% af befolkningerne har EHS, og at tallet stiger kontinuerligt. Det svarer til de 300.000 danskere, som har multiple symptomer, som ingen ved hvad skyldes.

I Danmark har den gren af psykiatrien, som promoverer diagnosen ”funktionelle lidelser” fået carte blanche og økonomiske midler til at diagnosticere de syge psykiatrisk. Det forklares, at de syge ikke
har objektive tegn på fysisk sygdom, men påstanden bunder i det simple faktum, at de syge ikke undersøges fysisk relevant.
Det bliver de derimod i Frankrig såvel som i Østrig, hvor Lægeforeningen har udgivet retningslinjer for undersøgelse og behandling af EMF-syndrom/EHS, samt på klinikker og hospitaler i Schweiz, Tyskland, Canada, USA og andre steder.
Hjerneskanninger, blod- og urinprøver dokumenterer hjerneskade og andre patofysiologiske skader som er kausalt forbundet med eksponering for EMF/EMR hos de syge.

Også ved ADHD og autisme dokumenterer mange undersøgelser, at EMF/EMR er en årsagsfaktor. Det tyder på, at strålingens informationssignaler interfererer med kroppens egen elektriske aktivitet, herunder med nervesystemets signaler og processer, og dermed skader centralnervesystemets udvikling og funktion. Mobiltelefoner, mobilmaster, trådløse netværk, telefoner, laptops, babyalarmer etc. er årsag til sygdom, men det er mørkelagt i Danmark.

Det var baggrunden for psykolog Susanne Bøllings og mit foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 19. marts 2013. Vi gjorde her opmærksom på Sundhedsstyrelsens misinformationer om EMF-skadevirkninger, og at Europaparlamentet, Europarådet, EEA og internationale lægegrupper anbefaler hasteforholdsregler. Vi bad om, at gravide, børn, unge og allerede EMF-skadede omgående beskyttes. Efterfølgende har Folketingsmedlemmer stillet 18 spørgsmål til Sundhedsministeren om folkesundheden og EMR.

I det globale informationssamfund i dag er det teleindustrien, udbyderne og militærindiistrien, som er den største økonomiske/politiske magt, som der kun kan dæmmes op for via lov- og retsmæssig intervention. Når hvert 10. barn i USA, men ”kun” et ud af 100 børn i Frankrig har ADHD, er forklaringen måske den, at der i Frankrig er stor fokus på EMF/EMR sundhedsskadelige effekter og børns behov for beskyttelse herimod. Det har resulteret i lovgivning, som har forbudt mobiltelefoner i franske skoler og tilladt franske husejere at nægte opsættelse af mobilmaster på taget.

Det er på høje tid, at psykologer slipper det fagspecifikke tunnelsryn og gennemskuer, at indsyltningen og afhængigheden af de mange smarte EMR-gadgets skygger for erkendelsen: at de udstråler en miljøgift ”electrosmog”, som skader alle, men allermest børnene. Det er en ubekvem sandhed, som magthaverne
søger at skjule, men det kan redde liv og velfærd, hvis psykologer tør gå forrest i bevidstgørelsen om strålingens helbredsnedbrydende konsekvenser.

Eva Theilgaard Jacobsen